Home » Důležité informace » PROJEKT ERASMUS+ „BE PART OF EUROPE!“ ZAČAL …

PROJEKT ERASMUS+ „BE PART OF EUROPE!“ ZAČAL …

V neděli 17. září vycestovalo 18 našich žáků spolu s panem učitelem Suskou na pracovní mobilitu do irského Dublinu. Projekt Erasmus+ pod názvem „Be part of Europe!“ je vlastně praxí našich vybraných žáků … 15 žáků vykonává praxi po dobu 14ti dní a 3 žáci vykonávají praxi dokonce 3 měsíce a vrátí se až v polovině prosince. Účastníci po příletu z Prahy do Dublinu byli ubytovaní u jejich „irských rodin“ a od pondělí pak pracují v pracích dle jejich studovaného oboru. Zatím se vše daří a ze všech čiší spokojenost jak s rodinou, tak s prací, tak i se spolupracující ADC College Dublin. Věříme, že v tomto rytmu vše vydrží až do konce všech mobilit.