Home » Studijní obory » Informační technologie

Informační technologie

Absolvent tohoto studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník (ÚSO) se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon funkcí, souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací pro standardní uživatelské rozhraní, včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi. Je připravován k provádění těchto činností všude tam, kde se využívají prostředky výpočetní techniky. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.Typickými činnostmi, kterými se absolventi tohoto oboru zabývají, jsou činnosti zabezpečující bezporuchový chod počítačových sítí, včetně zpracovávání požadavků jejich majitelů a uživatelů a využití výpočetní techniky v jednotlivých firmách a institucích. Absolventi si osvojí široký teoretický i praktický základ oboru a jsou specialisty v pracovních pozicích jako správce počítačové sítě, programátor, správce aplikací.


V oblasti odborného vzdělání absolventa studijního oboru správce informačních systémů charakterizuje zejména:
 • - orientace ve standardním softwarovém i hardwarovém vybavení, schopnost práce s běžnými periferiemi výpočetní techniky

 • - schopnost instalovat a spravovat operační systémy pracovních stanic i serverů a spravovat uživatelské aplikace

 • - schopnost navrhnout a aplikovat systém zabezpečení dat před zneužitím a ochrany dat před zničením (neodborné zásahy, cílené útoky a jiné)

 • - znalost funkce a správy počítačových sítí LAN, schopnost orientace v užívání, údržbě a správě moderních síťových operačních systémů, navrhování a zprovoznění počítačových sítí a jejich správa

 • - znalost anglického jazyka pro účely odborné komunikace v oblasti výpočetní

 • - umění efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázat odhadnout výsledek, algoritmizovat problém, vytvořit počítačový model

 • - správné používání matematických pojmů a jazyka, včetně symboliky a terminologie, odborných pojmů z oblasti informačních a komunikačních technologií

 • - schopnost porozumět závislostem, umět zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek, schopnost tyto údaje zpracovat vhodnými softwarovými nástroji a následně výsledky prezentovat

 • - znalost a pochopení podstaty algoritmu jako předpisu automatizované činnosti, schopnost programování aplikací pro standardní uživatelské rozhraní

 • - základní znalost relačních databází, schopnost naprogramovat uživatelské rozhraní relační databáze

 • - dovednost prezentace užitím výpočetní techniky včetně moderních technologií počítačové sítě, schopnost práce s informacemi a informačními zdroji

 • - dovednost zpracování grafické informace prostřednictvím výpočetní techniky a její následná prezentace

 • - schopnost veřejně prezentovat informace především formou internetových stránek

 • - znalost základních ekonomických pojmů a principů obchodně podnikatelských činností v tržní ekonomice, základní znalost účetnictví

Vyučovací předměty

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1. ročník2. ročník3. ročník

4. ročník

a) Základní

Český jazyk a literatura333312

Literární seminář

0

1

1

1

3

Cizí jazyk – anglický jazyk (B1)444416
Technická angličtina01001

Matematika

4

3

3

4

14

Chemie

1

000

1

Fyzika

0

100

1

Biologie a ekologie

0

011

2

Dějepis

2

000

2

Základy společenských věd0132

6

Tělesná výchova

2

222

8

b) Předměty specializace

Ekonomika

2

222

8

Účetnictví

0

222

6

Technika administrativy

2

000

2

Písemná a elektronická komunikace

0

220

4

Základy elektrotechniky

2

000

2

Úvod do výpočetní techniky

3

200

5

Operační systémy

2

222

8

Aplikační software

1

222

7

Multimédia a webové technologie

0

022

4

Počítačové sítě

0

222

6

Programování a algoritmizace

2

233

10

Celkem

30

323432

128

VELETRH FORGAMES 2022

Po třech „covidových“ letech jsme se opět mohli vydat na oblíbený Veletrh ForGAMES 2022, který je zaměřený na nejnovější trendy ve světě počítačových her, konzolí,

číst dále »