Úvodní stránka

Nejnovější příspěvky:

Základní informace

Koncepce školy

Základní koncepce školy vychází z dlouhodobých záměrů, které se postupně konkretizují v plánech školy na jednotlivé školní roky. Hlavními prioritami je postupné zvyšování kapacity školy, rozšiřování studijní nabídky, zkvalitňování materiálně technických i výchovně vzdělávacích podmínek, rozvíjení zahraniční spolupráce, účast na zahraničních projektech a spolupráce s regionálními subjekty.

V současnosti se škola prezentuje na veřejnosti jako moderní soukromá škola s perspektivní studijní nabídkou, příjemným prostředím a korektními vztahy.

Materiálně technické podmínky

Počet zájemců o studium na SOŠ InterDACT každoročně vzrůstá, což je dáno jednak rozšířením původní studijní nabídky o obor Správce informačních systémů a uplatnitelností absolventů sociálního zaměření na trhu práce, jednak přenesením sídla školy do atraktivnější části města Mostu, větší informovaností veřejnosti o škole.

Tato strategie počítá i do budoucna s rozšiřováním nabídky školy mj. i o další formy vzdělávání. Dosud se realizoval záměr rozšíření studijní nabídky o Správce informačních systémů, úspěšná je realizace každoročních mezinárodních projektů v rámci programů Leonardo da Vinci, Interreg a Phare zabezpečujících zahraniční odborné stáže žáků i pedagogů. V několika etapách byly uskutečněny investiční záměry ChemCompaktu do modernizace audiovizuálních a odborných učeben i do pracovního zázemí školy. Škola vybudovala síť celkem 90 PC s permanentním připojením k internetu (včetně tří PC učeben se 75 počítači, tiskárnami, scanerem, projektorem atd.), multifunkční učebnu a učebnu pečovatelství. Informace rodičům žáků poskytuje prostřednictvím internetu. Kromě modernizace vnitřních prostor se podařilo, ve spolupráci s městem Most a za spolufinancování z prostředků EU, zateplit budovu školy, vyměnit stará okna za plastová a dát novou fasádu.

Další aktivity

Každoroční zahraniční stáže žáků v zahraničí projekt Make a connection připravený žáky pro klienty Ústavu sociální péče v Janově zapojení žáků do projektu Unicef – Adoptuj panenku a zachráníš dítě (výroba panenek) zapojení žáků do Adopce na dálku (sbírkami financují základní vzdělání konkrétní dívce v Indii) dlouhodobá spolupráce s humanitární organizací Adra spolupráce na projektu Šance spolupráce s mnoha organizacemi a zařízeními působícími v sociální oblasti na Mostecku a v přilehlých oblastech

Název:Střední odborná škola InterDACT s. r. o.
Sídlo:Pionýrů 2806, 434 01 Most
IČO:250 24 566
Škola:soukromá, zařazená do sítě škol
Zřizovatel:Mgr. Jana Synková, Kpt. Jaroše 56/44, 434 01 Most
Telefonní číslo:+420 604 611 359
Spisová značka:C 12620 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Datum zápisu:18. srpna 1997
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:Výchova a vzdělávání na SOŠ
Výše ročního školného:17.100,- Kč
Identifikátor školy:600 011 127
IZO:108 007 057
Datum zařazení školy do sítě škol:od 1.9.1996
Poslední aktualizace v síti:od 1.9.2005
Datová schránka:fnq449h
Číslo účtu:3313470277/0100 KB Most
Číslo účtu pro dotace:78-6966300287/0100 KB Most
Tel., fax+420 476 705 479
E-mail:info@interdact.cz
reditel@interdact.cz
Studijní obory18-20-M/01 – Informační technologie
ŠVP: Správce informačních systémů
– studium denní, délka studia 4 roky
68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost
ŠVP: Právní specializace
– studium denní, délka studia 4 roky
75-41-M/01 -Sociální činnost
ŠVP: Sociální asistent
– studium denní, délka studia 4 roky
Vedení školy:Mgr. Jana Synková – ředitelka školy
Mgr. Jana Synková – jednatelka školy