Home » Info pro uchazeče

Info pro uchazeče

Proč studovat u nás ...

– škola rodinného typu … 180 žáků, 18 učitelů

– vzdělaný, kvalifikovaný a odborný učitelský kolektiv

– individuální přístup … max. 23 žáků ve třídě

– všechny třídy s interaktivní tabulí, projektorem či velkoplošnou smart TV

– free wifi po celé škole

– zahraniční praxe v Londýně (VB) a v Dublinu (Irsko) v rámci Erasmus+

– produkty Microsoft Office pro všechny žáky zdarma i na domácí použití

– škola hrou … v odborných předmětech využití deskových her (Cash Flow, Finanční svoboda, …) a počítačové vybavenosti 

– učebnice zdarma vyjma učebnic cizích jazyků

– 3 krásné nové moderní počítačové učebny 

– 3D a velkoplošný tisk

– mimoškolní aktivity – exkurze, výlety, adapťák, lyžák, cyklisťák, maturitní plesy, …

– videjko – „Představení naší školy“

– videjko – „Nabízené obory pohledem žáků“

 

Dny otevřených dveří

VŠEDNÍ DNY (8 – 17 hod.) – 22.11.2022, 6.12.2022, 10.1.2023

SOBOTA (8,30 – 12 hod.) – 21.1.2023

– pokud Vám žádný z termínů nevyhovuje, neváhejte nás kontaktovat, domluvíme si individuální setkání a vše Vám u nás ukážeme

Způsob kontaktu:

telefonicky – 604 611 359 (ředitelka), 777 627 208 (zástupce ředitele), 476 705 479 (sekretariát)

emailem – reditel@interdact, karel.suska@interdact.cz

Zahraniční praxe

Škola pravidelně nabízí vybraným žákům zahraniční praxi v Londýně. Jedná se buď o praxi dlouhodobou (3 měsíce) nebo krátkodobou (14 dní). Pro naše žáky je to neuvěřitelná příležitost a myslíme si, že tohle by měl chtít zažít opravdu každý žák. Účastníci letí do Londýna, bydlí u náhradních rodin včetně plné penze, pracují ve firmách dle studovaného oboru a mají možnost cestovat a poznávat krásy této metropole … TO VŠE ZCELA ZDARMA. Navíc po absolvování této praxe získávají účastnický certifikát a Europass Mobility, který lze využít jako referenci v budoucnu při žádostech o zaměstnání.

Považujeme to za jeden z největších benefitů naší školy, účastníci se neuvěřitelně zlepší v anglickém jazyce, odbornosti, ale zejména to posiluje jejich charakterové vlastnosti a osobnost jako takovou.

Videjko z londýnského projektu „Speak. Work. Travel.“

Mimoškolní aktivity

Naším krédem jsou zážitky, proto se snažíme zapojit během roku co nejvíce mimoškolních aktivit:

– veletrhy a výstavy (ForGames, Reklama Polygraf, ČNB, Techmánia Plzeň, IQ Landia Liberec, Neviditelná výstava, Bodies – Exhibition, Jarmark chutí apod.)

– exkurze do firem a institucí dle studovaného oboru (soudy, knihovny, věznice, muzea, Most Creative Space, Eduard – Model Accessories, DEVELOP Most, Poslanecká sněmovna ČR, Senát ČR …)

– adapťák – většinou využíváme prostředí Máchova jezera (Poslův Mlýn)

– lyžáky a cyklisťáky

– divadlo a kino – pro zlepšení angličtiny využíváme i divadlo v angličtině

– maturitní plesy

FOTOGALERIE

Projekty, soutěže apod.

V průběhu studia jsou naši žáci zapojeni do velkého množství projektů, soutěží či olympiád zaměřených zejména na jejich studovaný obor. Mezi ty nejvýznamnější patří:

– Po Evropě s úsměvem – projektový den, kterého se účastní všichni žáci naší školy a žáci 9. tříd ZŠ Mostecka, zaměřený na jednotlivé státy EU

– Edison – týdenní pobyt zahraničních vysokoškoláků v Mostě u našich žáků, kteří se o ně starají a vymýšlejí jim program

– IKAP – v rámci tohoto projektu dochází do školy odborníci z praxe a pořádají pro naše žáky celodenní semináře na určitou problematiku (IT, marketing, …)

– ROBOTICA a Robosoutěž

– Lasergame – několik let po sobě končíme na předních místech celostátní Mercuria lasergame ligy středních škol

– Finanční gramotnost

– PišQworky

– Dračí lodě 

 

Kritéria přijímacího řízení

V souladu se zněním školského zákona mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PROVOZNÍ DOBA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 1. ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Školné a prospěchová stipendia

Roční školné činí 14.400,- Kč, což je 1.200,- Kč za měsíc. Je jen na Vás, jestli ho budete platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

Žáci, kteří na vysvědčení prospějí s vyznamenáním (průměr 1,0 – 1,5) odměňujeme jednorázovým prospěchovým stipendiem ve výši 500,-Kč.

Distanční výuka

Využíváme produkty Microsoft Office, které nabízíme již mnoho let všem žákům zdarma i pro domácí použití. Distanční výuka probíhá on-line přes MS Teams, testování žáků nejčastěji přes MS Forms. Komunikace s rodiči, výsledky a hodnocení žáků probíhá přes internetovou aplikaci Edookit.

Nabízené obory:

Informační technologie - Správce IT systémů

Uplatnění absolventů:

– díky nedostatku IT odborníků a znalostech našich žáků začínají někteří žáci pracovat již na střední škole

– studium na VOŠ nebo VŠ se zaměřením IT nebo ekonomickým zaměřením

– nejčastěji žáci zůstávají věrni IT oboru ať už s vlastní firmou nebo jako zaměstnanci (WMS, DEVELOP Most, Most Creative Space, Bridge Academy, …)

Spolupracující firmy: 

Most Creative Space, DEVELOP Most, WMS Most, Bridge Academy Most, Datart, Softcontrol, ICT One, Softex Most

Veřejnosprávní činnost - Právní specializace

Uplatnění absolventů:

– obecní a městské úřady, magistráty, státní správa (úřad práce, ČSSZ, katastr nemovitostí), justiční oblast (kancelář advokátů a notářů, soudy)

– získané vzdělání umožňuje žákům uplatnění i v soukromém sektoru

– vyšší odborné a vysokoškolské studium právního, veřejnosprávního nebo ekonomického zaměření

Spolupracující firmy:

Úřad práce Most, VŠFS Most, Magistrát města Mostu, Sportovní hala Most, Regionální muzeum Teplice, Městská policie Most, Okresní soud v Mostě, Teplicích, Chomutově a Lounech.

Sociální činnost - Sociální asistent

Uplatnění absolventů:

– zdravotnická a sociální zařízení, nemocnice a ošetřovatelská centra, léčebny dlouhodobě nemocných, domácí ošetřovatelská péče, ústavy sociální péče, stacionáře a hospicy.

– vyšší odborné a vysokoškolské studium sociálního, popřípadě zdravotnického a pedagogického zaměření

Spolupracující firmy:

ZŠ prof. Zd. Matějčka, Klokánek Teplice, Nemocnice Most, Energie, Diakonie Most, MP Most