Home » O škole » Zaměstnanci

Zaměstnanci

INTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

INTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCIVYUČOVANÝ STUDIJNÍ PŘEDMĚTE-MAIL A KONZULTACE
Mgr. Andrea Bartošová
Třídní učitelka SČ2
Základy společenských věd
Český jazyk a literatura
Psychologie
Osobnostní výchova
Dramatická výchova
andrea.bartosova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
čtvrtek od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jana Bencová
Třídní učitelka IT3
Anglický jazyk
Technická angličtina
Statistika a demografie
jana.bencova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jitka Dragounová
Výchovná poradkyně
Německý jazyk
Dějepis
Historie české správy
Česká republika a evropské dimenze
jitka.dragounova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin
Martina Holá
Třídní učitelka IT2
Anglický jazyk
Základy společenských věd
martina.hola[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pátek od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jaromír Hora
Třídní učitel IT1
Aplikovaná výpočetní technika
Operační systémy
Aplikační software
Počítačové sítě
Multimédia a webové technologie
Úvod do výpočetní techniky
Programování a algoritmizace
Informační a komunikační technologie
jaromir.hora[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Jana Hulanová
Třídní učitelka VČ 3
Právo
Seminář z práva
Písemná a elektronická korespondence
jana.hulanova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jana Macho
Školní metodik prevence
Třídní učitelka VČ1
Základy společenských věd
Ekologie
Zdravotní nauka
Zdravotní tělocvik
Tělesná výchova
Pečovatelství
Psychologie
Chemie
jana.macho[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Jana Milková
Třídní učitelka VČ 4
Matematikajana.milkova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Karel Suska
Zástupce ředitelky školy
Ekonomika
Ekonomika a veřejné finance
Informační a komunikační technologie
karel.suska[@]interdact.cz
KONZULTACE
úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jana Synková
Ředitelka školy
Sociální péče
Pedagogika
reditel[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě
Ing. Ilona Vébrová
Třídní učitelka VČ 2
Veřejná správa
Účetnictví
Veřejné finance
Ekonomika a veřejné finance
ilona.vebrova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Ivana VodičkováČeský jazyk a literatura
Literární seminář
Základy společenských věd
Společenská kultura
ivana.vodickova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí od 7.00 do 7.45 hodin
Bc. Jakub HenzlAplikovaná výpočetní technika
Operační systémy
Aplikační software
Počítačové sítě
jakub.henzl[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pátek od 7.00 do 7.45 hodin

EXTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

EXTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCIVYUČOVANÝ STUDIJNÍ PŘEDMĚTE-MAIL A KONZULTACE
Ing. Helena ŠtolbováZáklady elektrotechniky
Fyzika
helena.stolbova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Roman VinickýProgramování a algoritmizaceroman.vinicky[@]interdact.cz
KONZULTACE:
čtvrtek od 7.00 do 7.45 hodin

INTERNÍ NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

INTERNÍ NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCIFUNKCE VE ŠKOLEE-MAIL
Martina ČervenkováSekretářka školyinfo[@]interdact.cz
Mgr. Olga Kalášková
Třídní učitelka IT 4
Jednatelka společnostiolga.kalaskova[@]interdact.cz

ASISTENTI PEDAGOGA

Asistenti pedagoga
Marta Košinarová
Pavla Zatloukalová