Home » O škole » Zaměstnanci

Zaměstnanci

INTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

INTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCIVYUČOVANÝ STUDIJNÍ PŘEDMĚTE-MAIL A KONZULTACE
Ing. Ladislav Kříček
Třídní učitel IT1A
Základy elektrotechniky
Programování a algoritmizace
Úvod do výpočetní techniky
ladislav.kricek[@]interdact.cz
KONZULTACE:
úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Ede PhilipsAnglický jazyk
Technická angličtina
ede.philips[@]interdact.cz
KONZULTACE:
čtvrtek od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jitka Dragounová
Výchovná poradkyně
Německý jazyk
Dějepis
Historie české správy
jitka.dragounova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin
Bc. Sandra Kykalová
Třídní učitelka SČ1 a VČ1
Psychologie
Pedagogika
Osobnostní výchova
Multikulturní soužití
Dramatická výchova
Organizace volného času
Základy společenských věd
Výtvarná výchova
sandra.kykalova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí od 7.00 do 7.45 hodin
Vladimír HruškaOperační systémy
Aplikační software
Počítačové sítě
vladimir.hruska[@]interdact.cz
KONZULTACE:
čtvrtek od 7.00 do 7.45 hodin
Michaela Matějovicová
Třídní učitelka IT2
Technika administrativy
Základy společenských věd
Psychologie
Společenská kultura
Informační a komunikační technologie
michaela.matejovicova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pátek od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jana Macho
Školní metodik prevence
Třídní učitelka VČ4
Ekologie
Zdravotní nauka
Zdravotní tělocvik
Pečovatelství
Psychologie
Chemie
Česká republika a evropské dimenze
jana.macho[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí od 7.00 do 7.45 hodin
Bc. Petra PerezAnglický jazykpetra.perez[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pátek od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Karel Suska
Zástupce ředitelky školy
Ekonomika
Ekonomika a veřejné finance
karel.suska[@]interdact.cz
KONZULTACE
úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jana Synková
Ředitelka školy
Sociální péče
Sociální politika a sociální zabezpečení
reditel[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Monika Buřtová
Třídní učitelka IT3
Veřejná správa
Účetnictví
Ekonomika a veřejné finance
monika.burtova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Ivana Vodičková
Třídní učitelka IT4
Český jazyk a literatura
Literární seminář
ivana.vodickova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Blahoslav Číčel
Třídní učitel IT1
Matematika
Fyzika
Operační systémy
Statistika a demografie
blahoslav.cicel[@]interdact.cz
KONZULTACE:
čtvrtek od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Martin ScholzMatematikamartin.scholz[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pátek od 7.00 do 7.45 hodin
Tomáš Eisner
Třídní učitel VČ3 a SČ3
Tělesná výchovatomas.eisner[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Blanka Křivánková
Třídní učitelka VČ2 + SČ2
Písemná a elektronická komunikace
Právo
Seminář z práva
blanka.krivankova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin

EXTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

EXTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCIVYUČOVANÝ STUDIJNÍ PŘEDMĚTE-MAIL A KONZULTACE
Mgr. Marie ČernáČeský jazyk a literaturamarie.cerna[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě
Jan HönigHudební výchovajan.honig[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě
Vladimír PospíšilMultimédia a webové technologievladimir.pospisil[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě

INTERNÍ NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

INTERNÍ NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCIFUNKCE VE ŠKOLEE-MAIL
Martina ČervenkováSekretářka školyinfo[@]interdact.cz
Mgr. Olga KaláškováJednatelka společnostiolga.kalaskova[@]interdact.cz

ASISTENTI PEDAGOGA

Asistenti pedagoga
Michaela Vlásková
Jana Trojanová