Home » O škole » Zaměstnanci

Zaměstnanci

INTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

INTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCIVYUČOVANÝ STUDIJNÍ PŘEDMĚTE-MAIL A KONZULTACE
Ing. Ladislav Kříček
Třídní učitel IT3A
Základy elektrotechniky
Programování a algoritmizace
Úvod do výpočetní techniky
ladislav.kricek[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pátek od 7.00 do 7.45 hodin
Ede PhilipsAnglický jazyk
Technická angličtina
ede.philips[@]interdact.cz
KONZULTACE:
čtvrtek od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jitka Dragounová
Výchovná poradkyně
Německý jazyk
Dějepis
Historie české správy
jitka.dragounova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Sandra Kykalová
Třídní učitelka VČ3 a SČ3
Psychologie
Pedagogika
Osobnostní výchova
Multikulturní soužití
Dramatická výchova
Organizace volného času
Základy společenských věd
Výtvarná výchova
sandra.kykalova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí od 7.00 do 7.45 hodin
Vladimír HruškaOperační systémy
Aplikační software
Multimédia a webové technologie
vladimir.hruska[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin
Michaela Matějovicová
Třídní učitelka IT4
Základy společenských věd
Literární seminář
Český jazyk a literatura
michaela.matejovicova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pátek od 7.00 do 7.45 hodin
Michala Fantová, DiS.
Třídní učitelka SČ1
Zdravotní nauka
Zdravotní tělocvik
Pečovatelství
Základy společenských věd
michala.fantova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7,00 - 7,45 hodin
Bc. Petra Perez
Třídní učitelka IT1
Anglický jazykpetra.perez[@]interdact.cz
KONZULTACE:
úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Karel Suska
Zástupce ředitelky školy
Ekonomika
Ekonomika a veřejné finance
karel.suska[@]interdact.cz
KONZULTACE
úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jana Synková
Ředitelka školy
Sociální politika a sociální zabezpečeníreditel[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí, úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Monika Buřtová
Třídní učitelka VČ1
Veřejná správa
Účetnictví
Ekonomika a veřejné finance
monika.burtova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pátek od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Ivana Vodičková
Třídní učitelka VČ4 a SČ4
Český jazyk a literatura
Literární seminář
ivana.vodickova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Blahoslav Číčel
Třídní učitel IT3
Matematika
Statistika a demografie
Úvod do výpočetní techniky
Počítačové sítě
blahoslav.cicel[@]interdact.cz
KONZULTACE:
čtvrtek od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Martin Scholz
Třídní učitel IT2 a IT2A
Matematika
Fyzika
martin.scholz[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin
Tomáš EisnerTělesná výchovatomas.eisner[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě
Mgr. Blanka KřivánkováPísemná a elektronická komunikace
Právo
Seminář z práva
blanka.krivankova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Michaela Halamová
Třídní učitelka VČ2 a SČ2
Písemná a elektronická komunikace
Technika administrativy
Sociální péče
Ekonomika
Česká republika a evropské dimenze
michaela.halamova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí od 7,00 - 7,45 hodin
Ing. Petr KudernaChemie
Biologie a ekologie
Informační a komunikační technologie
Operační systémy
petr.kuderna[@]interdact.cz
KONZULTACE
úterý od 7.00 do 7.45 hodin

EXTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

EXTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCIVYUČOVANÝ STUDIJNÍ PŘEDMĚTE-MAIL A KONZULTACE
Jan HönigHudební výchovajan.honig[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě

INTERNÍ NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

INTERNÍ NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCIFUNKCE VE ŠKOLEE-MAIL
Martina ČervenkováSekretářka školyinfo[@]interdact.cz

ASISTENTI PEDAGOGA