Home » O škole » Zaměstnanci

Zaměstnanci

INTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

INTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCIVYUČOVANÝ STUDIJNÍ PŘEDMĚTE-MAIL A KONZULTACE
Mgr. Žaneta Aghová
Třídní učitelka SČ1
Základy společenských věd
Osobnostní výchova
Společenská kultura
Výtvarná výchova
Multikulturní soužití
Organizace volného času
Pedagogika
Sociální politika
zaneta.aghova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin
Ede PhilipsAnglický jazyk
Technická angličtina
ede.philips[@]interdact.cz
KONZULTACE:
čtvrtek od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jitka Dragounová
Výchovná poradkyně
Německý jazyk
Dějepis
Historie české správy
Česká republika a evropské dimenze
jitka.dragounova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
čtvrtek od 7.00 do 7.45 hodin
Martina Holá
Třídní učitelka IT3
Anglický jazykmartina.hola[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pátek od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jaromír Hora
Třídní učitel IT2
Operační systémy
Aplikační software
Počítačové sítě
Multimédia a webové technologie
Úvod do výpočetní techniky
Programování a algoritmizace
jaromir.hora[@]interdact.cz
KONZULTACE:
čtvrtek od 7.00 do 7.45 hodin
Lenka Houdová
Třídní učitelka SČ3
Technika administrativy
Informační a komunikační technologie
Právo
Pedagogika
Sociální politika
Organizace volného času
Výtvarná výchova
lenka.houdova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jana Macho
Školní metodik prevence
Třídní učitelka VČ2
Ekologie
Zdravotní nauka
Zdravotní tělocvik
Tělesná výchova
Pečovatelství
Psychologie
Chemie
jana.macho[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Jana Milková
Třídní učitelka VČ1
Matematikajana.milkova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Karel Suska
Zástupce ředitelky školy
Ekonomika
Ekonomika a veřejné finance
Informační a komunikační technologie
karel.suska[@]interdact.cz
KONZULTACE
úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Jana Synková
Ředitelka školy
Sociální péčereditel[@]interdact.cz
KONZULTACE:
úterý od 7.00 do 7.45 hodin
Ing. Ilona Vébrová
Třídní učitelka VČ3
Veřejná správa
Účetnictví
Veřejné finance
Ekonomika a veřejné finance
ilona.vebrova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
čtvrtek od 7.00 do 7.45 hodin
Mgr. Ivana Vodičková
Třídní učitelka VČ4 a IT4
Český jazyk a literatura
Literární seminář
Základy společenských věd
Společenská kultura
ivana.vodickova[@]interdact.cz
KONZULTACE:
pondělí od 7.00 do 7.45 hodin
Bc. Jakub Henzl
Třídní učitel IT1
Operační systémy
Aplikační software
Počítačové sítě
Multimédia a webové technologie
Úvod do výpočetní techniky
jakub.henzl[@]interdact.cz
KONZULTACE:
středa od 7.00 do 7.45 hodin

EXTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

EXTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCIVYUČOVANÝ STUDIJNÍ PŘEDMĚTE-MAIL A KONZULTACE
Ing. Blahoslav Číčel Základy elektrotechniky
Fyzika
Matematika
blahoslav.cicel[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě
Roman VinickýProgramování a algoritmizaceroman.vinicky[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě
Mgr. Marie ČernáČeský jazyk a literaturamarie.cerna[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě
Bc. Dominika BrzobohatáChemie
Statistika a demografie
dominika.brzobohata[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě
Jan HönigHudební výchovajan.honig[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě
PaedDr. Václav NetolickýPrávo
Seminář z práva
vaclav.netolicky[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě
Vladimír PospíšilPočítačové sítěvladimir.pospisil[@]interdact.cz
KONZULTACE:
po domluvě

INTERNÍ NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

INTERNÍ NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCIFUNKCE VE ŠKOLEE-MAIL
Martina ČervenkováSekretářka školyinfo[@]interdact.cz
Mgr. Olga KaláškováJednatelka společnostiolga.kalaskova[@]interdact.cz

ASISTENTI PEDAGOGA

Asistenti pedagoga
Marta Košinarová
Michaela Vlásková