Home » Novinky

Kategorie: Novinky

PROJEKT ERASMUS+ „BE PART OF EUROPE!“ ZAČAL …

V neděli 17. září vycestovalo 18 našich žáků spolu s panem učitelem Suskou na pracovní mobilitu do irského Dublinu. Projekt Erasmus+ pod názvem „Be part of Europe!“ je vlastně praxí našich vybraných žáků … 15 žáků vykonává praxi po dobu 14ti dní a 3 žáci vykonávají praxi dokonce 3 měsíce a vrátí se až v polovině prosince. Účastníci po příletu z Prahy do Dublinu byli ubytovaní u jejich „irských rodin“ a od pondělí pak pracují v pracích dle jejich studovaného oboru. Zatím se vše daří a ze všech čiší spokojenost jak s rodinou, tak s prací, tak i se spolupracující ADC College Dublin. Věříme, že v tomto rytmu vše vydrží až do konce všech mobilit.

DRUHÝ ADAPTAČNÍ DEN PRVNÍCH ROČNÍKŮ NA MATYLDĚ

Dne 6.9.2023 se konal druhý adaptační den, tentokrát na Matyldě v Mostě. V šestičlenných namíchaných týmech se soutěžilo ve vědomostních i oddechových soutěžích z niž vzešly první tři místa, která byla odměněna. Následovalo společné focení a poté už jen pár posledních důležitých informací a rozloučení. Děkujeme všem, kteří se adaptačních dnů zúčastnili, bylo to hezké.

ADAPTAČNÍ DEN PRVNÍCH ROČNÍKŮ NA BENEDIKTU

Dne 5.9. 2023 se všechny 1. ročníky společně sešli na Benediktu v Moste v rámci adaptačního dne. Celý den jsme se věnovali sportovním a seznamovacím aktivitám. Kluci hráli fotbal a holky přehazovanou. Ze všech fotbalových týmů oboru IT 1 vzešel jeden vítězný a stejně tak z přehazované, kde zvítězila třída VČ 1. Vítězové dostali malou odměnu, po které následovalo hromadné focení. Poté měl každý třídní učitel možnost si se svou třídou sednout, popovídat si, seznámit se a předat další cenné rady a informace. Celý den se nesl v příjemném duchu a moc jsme si ho užili. Děkujeme všem.

DNE 29.9.2023 ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ředitelské volno ve dne 29.09.2023 z technických důvodů.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Dne 7.9.2023 se budou v budově školy od 15,30 hodin konat třídní schůzky prvních ročníků. Žádáme Vás o účast alespoň jednoho z rodičů či zákonných zástupců.

EXKURZE A AKTIVITY PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU

Jezero Most, Milada, Benedikt, ZOOPark Chomutov, minigolf, bowling či virtuální realita … to vše navštívili naši žáci před koncem školního roku. A teď hurá užít si prázdniny!

PROVOZNÍ DOBA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

PROVOZNÍ DOBA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

PROHLÍDKA NÁRODNÍHO DIVADLA

Dne 19. červena se žáci a žákyně 3. ročníku zúčastnili tzv. „Prohlídkového okruhu Národního divadla“ i s průvodním slovem.

Okruh začal v podzemí, kde jsou umístěny základní kameny, např. Blaník, Vyšehrad, Tábor. Dále jsme se přemístili do přízemí s hledištěm, prostor dvou foyer s uměleckými díly, např. Mikoláše Aleše, Františka Ženíška. Prohlídka byla zakončena nejvyšším místem – terasou s trigami a výhledem na Pražský hrad a Petřín.

Účastníci tak mohli spatřit výzdobu jedné z nejvýznamnějších staveb. Odcházeli spokojení plní dojmů z neobvyklého zážitku.

PŘEDNÁŠKA DROGOVÉ PREVENCE

Dne 23.06.2023 se žáci druhého a třetího ročníku zúčastnili přednášky drogové prevence.

Jednalo se o projekt Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog. Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem.

Naše lektorka nás seznámila se spoustou informací týkajících se negativního účinku drog. Současně nám vyprávěla příběhy ze života opravdových lidí, kteří v minulosti měli nebo stále mají problémy s drogami. Povídali jsme si o tom, proč mohou být drogy pro dospívající lidi lákavé, jaké nepravdivé informace mezi lidmi o drogách kolují, jak drogy působí na náš organismus. Také jsme se dotkli tématu, jak dlouho mohou v našem těle zůstat stopy po užívání různých návykových látek, a to nejenom nelegálních drog.

Děkujeme tedy organizaci Řekni ne drogám – řekni ano životu, která přednášku zorganizovala a zároveň všem žákům, kteří se aktivně podíleli a přidávali své názory.

VÝUKA PRVNÍ POMOCI V DS ČTYŘLÍSTEK MOST

Dne 22.6.2023 jsem spolu se třídou SČ3 navštívily DS Čtyřlístek Most s výukou první pomoci.