Home » Novinky

Kategorie: Novinky

PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE „TVOJE CESTA NAČISTO“

Dne 26.02.2024 policisté z Mostu realizovali program protidrogové prevence „TVOJE CESTA NAČISTO“.

Program byl veden formou interaktivní přednášky, založené na promítání skutečného příběhu. Byl proložen soutěžní hrou a doplněn odborným výkladem policejních preventistek k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje.

Cílem programu bylo interaktivní formou vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u žáků motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. Hlavní snahou bylo prostřednictvím témat svobody jednotlivce a respektování zákonů dojít k závěru, že zákony mají nezletilé a mladistvé ochránit před nebezpečími a negativními dopady.

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA DEZINFORMACE NA VŠFS V MOSTĚ

Dne 1.2.2024 se konala na VŠFS v Mostě přednáška na téma „Dezinformace“, které se účastnily třídy IT2, IT2A, SČ1 a VČ1.

Na začátku přednášky se žáci dozvěděli o informacích jako takových, o historii vzniku, předávání a šíření informací, různými metodami (knihy, tisk, rozhlas, televize, internet). Následoval blok o různých formách informací, o jejich použití k různým účelům, k různým cílům. Posledním blokem se přednášející zabýval samotnými dezinformacemi, dopady důsledků dezinformací na sociální stabilitu ve společnosti, důležitost ověřování informací z více zdrojů a důležitostí informace třídit, ověřovacími metodami a postupy, které nám případnou dezinformaci odhalí. V průběhu celé přednášky byl prostor na dotazy žáků, kterého někteří žáci využili bezezbytku. Přednášeno bylo formou prezentace, která však byla protkána spousty konkrétních příkladů a možností řešení.

Přednáška byla velice poučná, inspirativní a plodná, v případě prvních ročníků dokonce bezprostředně navazovala na právě probírané učivo.

PROJEKT SČ4 „ŘEKNI DROGÁM NE“ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

V rámci projektového předmětu si třída SČ4 připravila přednášku na téma „Řekni drogám NE“. Cílem bylo předat informace velkému množství mladistvých, být efektivní a zapůsobit. Maraton přednáškových cyklů odstartovali u nižších ročníků SOŠ InterDACT. Po novém roce navštívili 10. Základní školu v Mostě, 18. Základní školu v Mostě a završení se odehrálo v kinosále na 14. Základní škole v Mostě.  Věková blízkost přednášejících a posluchačů napomohla splnit očekávání, zbořila zábrany v komunikaci a přednáška dle přihlížejících učitelů dopadla vždy na výbornou.

Protidrogová prevence je soustava opatření, která mají za cíl předcházet či zamezit drogovým závislostem. Prevence probíhá i ve škole, zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně-patologických jevů. Cílem primární prevence je tedy předcházet vzniku sociálně – patologických jevů a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, tak aby získané znalosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programů primární prevence, ale i v budoucnu, v běžném životě.

 

ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST

Téměř sto žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků oboru IT a VČ se zúčastnilo školního kola 13. ročníku celostátní Soutěže Finanční gramotnost. Jednoznačným způsobem ho vyhrál Michal Brožek z IT3, který v online testu získal 25 bodů z 25 možných. Skvělá práce. Na druhém místě skončil Martin Konopásek také z IT3 a třetí skončila Kateřina Hočnerová z IT3A. Gratulujeme!

Vzhledem k nemoci některých medailistů vykonával okresní kolo vítěz Michal Brožek spolu až se čtvrtým Denisem Kročilem (IT3A). Získali celkem 26 bodů z 33 možných. Uvidíme, jestli to bude stačit na postup do krajského kola. Každopádně děkujeme za reprezentaci.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

PROVOZNÍ DOBA PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 1. ROČNÍKŮ PRO ŠR 2024/2025

PROVOZNÍ DOBA PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 1. ROČNÍKŮ PRO ŠR 2024/2025

LYŽÁK 2024 – TANVALDSKÝ ŠPIČÁK

Hned začátkem nového roku se všichni žáci prvních ročníků vydali na dlouho očekávaný lyžařský kurz na Tanvaldský Špičák. Oproti loňskému kurzu se počet žáků víc jak zdvojnásobil, a tak penzion U Špičáku byl jenom pro nás. Hned po příjezdu nás čekal oběd a po chvilce odpočinku se všech 37 lyžařů a snowboardistů vydalo na svah. Tam proběhlo rozdělení do družstev a první seznámení se sjezdovkou. Předpověď počasí na celý týden nebyla příliš optimistická, ale vytrvalý déšť nás dostihl až ve čtvrtek. Tento den byl náš třetí a podle pravidel se mu říká kritický, tak jsme ho vyplnili přednáškou o první pomoci a odpolední lyžování v dešti bylo dobrovolné a jen pro opravdové hrdiny. Poslední den na nás vykouklo i sluníčko, které jsme si užili úplně všichni, tzn. skupina lyžařů a snowboardistů a také turisti, kteří pravidelně prozkoumávali krásy okolí. Poslední den na svahu bylo opravdu vidět, jaký pokrok jsme během těch pár dní zvládli. Většina lyžařů i snowboardistů zvládli jezdit na velké sjezdovce sedačkovou lanovkou, nebo vedle na menší, kde byla poma.

Každý večer byl pro žáky zajištěn zábavný a naučný program.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další společné sportovní akce.

VÁNOČNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽ ZNÁ VÍTĚZE

Dnes jsme se myšlenkami vrátili do vánočního období, jelikož jsme vyhlašovali naši tradiční Vánoční literární soutěž, která probíhala celý advent.

Žáci se postavili výzvě a odpovídali na nejrůznější otázky z celého literárního světa. Z mnoha talentovaných účastníků vynikla jedna z našich žákyň – Eliška Matějovicová ze třídy SČ1.

Eliška svými odpověďmi vynikla mezi všemi soutěžícími. S přesností odpověděla nejvíce krát správně na otázky, které testovaly znalosti literárních děl, jejich hlavních i vedlejších postav a autorů. Za vynikající účast v soutěži získává Eliška zaslouženou odměnu – poukázku do knihkupectví. Je to malá odměna za její snahu a lásku k literatuře, která již teď tvoří základ budoucích úspěchů.

Gratulujeme k zasloužené výhře a doufáme, že tato odměna poslouží jako inspirace pro další objevování světa literatury.

Děkujeme všem žákům, kteří se zapojili do soutěže. Vaše vášeň a zájem o literaturu jsou základem pro obohacení našeho kulturního prostředí na škole.

PF 2024

Příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí v roce 2024 přejeme ze SOŠ InterDACT, s. r. o.

NÁVŠTĚVNÍ PŘEDSTAVENÍ „SLUHA DVOU PÁNŮ“ V MĚSTSKÉM DIVADLE MOST

Ve středu 20. prosince 2023 se žáci naší školy vydali na kulturní výlet do Městského divadla v Mostě, aby zhlédli představení Sluha dvou pánů. Hra o deseti obrazech napsaná v duchu komedie dell´arte je postavena na bláznivě komických situacích a peripetiích, jejichž hybatelem je drzý intrikán a mazaný sluha Truffaldino. A právě postava Truffaldina je příčina toho, že Sluha dvou pánů patří k nejoblíbenějším Goldoniho dramatickým dílům. Žáci i učitelé si představení užili a shodli se, že tento výlet všem krásně zkrátil čekání na vánoční prázdniny.