Home » Novinky

Kategorie: Novinky

EXKURZE V MUZEU LITERATURY V PRAZE

Dne 11.6.2024 navštívili žáci druhých ročníků naší školy Muzeum literatury v Praze. Zde se žáci dozvěděli o začátcích české literatury až do současnosti. Žáci si mohli prohlédnout ručně psané knihy našich autorů před tiskem a různé ilustrace stejné knihy od 19. století až do současnosti. Žáci se aktivně zajímali o díla a život Franze Kafky, kterému byla věnována velká část expozice. Z muzea se žáci přesunuli na Malou Stranu, kde si prohlédli domy, kde žili a tvořili naši spisovatelé.

PRVNÍ POMOC V DS HARMONIE

Dne 6.6.2024 vyučovala třída SČ3 první pomoc v DS Harmonie.

PROVOZNÍ DOBA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

PROVOZNÍ DOBA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN OD 01.07.2024 DO 30.08.2024

SČ3 NA EXKURZI V ÚSTECKÉ MASARYKOVĚ NEMOCNICI

Dne 3.6.2024 třída SČ3 navštívila Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem v rámci spolupráce s koordinátorkou sociálně-zdravotní intervence pro Ústecký kraj Markétou Matušíkovou.

Jako první jsme se vydaly na Zdravotnickou záchranou službu, kde nás z anatomie a pečovatelství prozkoušel záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje pan Prokop Volejník, který nám ukázal vrtulník – “Barču” (Leteckou záchrannou službu), operační středisko neboli Dispečink a následně RLP, RZP a RV neboli výjezdové záchranky.

Následovala hodinová přednáška pod vedením zdravotní sestry Gabriely Klegrové ve vzdělávacím institutu Krajské zdravotní. Přednáška byla o paliativní péči, o tom, co vůbec paliativní péče je a proč je tak důležitá spolupráce mezi zdravotníky a sociálními pracovníky.

Poslední zastávkou byla Kardiochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, kde nám konkrétně o resuscitačním, intermediálním a standardním oddělení přednášela vrchní i staniční sestra Jana Paurová a Klára Sejčová, které nám Kardiochirurgii představily a popsaly těžkou a velice specializovanou péči, která je pacientům na tomto oddělení dávána.

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ

Dne 30. května 2024 se v mostecké Kapli sv. Ducha konala slavnostní akce, na které byla předávána maturitní vysvědčení. Sál byl zaplněn nejen absolventy a učiteli, ale také rodiči a přáteli našich absolventů. Celou akci zahájila paní ředitelka Mgr. Jana Synková.

Třídní učitelka Michaela Matějovicová přednesla proslov, ve kterém zavzpomínala na společně strávené čtyři roky na škole. Společně s paní ředitelkou a druhou třídní učitelkou, paní Mgr. Ivanou Vodičkovou, poté předaly absolventům maturitní vysvědčení a kytičku. Přítomní učitelé dostali malou pozornost od svých žáků. Byla to drobná gesta poděkování za jejich práci a podporu během studia. Celá akce byla dojemná a plná radosti.

Tímto způsobem se naše škola loučí s další generací absolventů. Přejeme jim hodně štěstí na jejich další cestě a úspěšnou budoucnost!

NAŠE ŽÁKYNĚ OPĚT POMÁHALY NA AKCI TSKH

Dne 23. května 2024 se v Městském divadle v Mostě konala Taneční Galashow Tanečního studia Kamily Hlaváčikové. Akce nabídla bohatý program plný tanečních vystoupení, která představila talent a úsilí mladých mosteckých tanečníků.

Rádi bychom poděkovali všem děvčatům, která pomáhala s dětmi a organizací celé akce, za výbornou reprezentaci naší školy – Adéle Procházkové, Kateřině Kačírkové, Haně Lukšové, Kateřině Výborné, Kláře Martinkové, Pavle Schüllerové a Adéle Košuličové. Díky jejich obětavé práci a nasazení se akce podařila na výbornou.

ŽÁCI SČ3 A SČ1 ÚČASTNÍKY PROJEKTOVÉHO DNE – VODA

Dne 29.5.2024 se třídy SČ3 a SČ1 podílely na organizaci projektového dne – Voda, na Základní škole speciální a základní škole praktické v Mostě. Každý žák měl jedno stanoviště, na kterém ukazoval pokus s vodou, který si následně žáci vyzkoušeli.

 

VČ2 NA NÁVŠTĚVĚ OKRESNÍHO SOUDU V MOSTĚ

V pondělí 20. 5. 2024 se třída VČ 2 zúčastnila třech veřejných líčení na Okresním soudě v Mostě.

Nejdříve byl do soudní síně vězeňskou službou přiveden muž v poutech a už od pohledu vypadal podezřele. Jednalo se o stalkera, který sledoval svoji ex přítelkyni. Šlo o sledování, vyhrožování, ale i o fyzické napadení. Z pachatele jsme neměly vůbec dobrý pocit. Za tento přečin dostal 40 měsíců nepodmíněně s ostrahou.

Na druhém soudním jednání jsme byly přítomny situaci, že se do vězení můžeme dostat i za drobné krádeže s více minulými prohřešky zaznamenanými v trestním rejstříku. Tento obžalovaný jich měl za sebou již 19 a na jeho denním pořádku byl alkohol. Po zatčení mu byly naměřeny 3 promile v krvi. Pro normálního člověka by to už byla otrava krve, u něj to však bylo v pořádku. Tomuto pánovi bylo 62 let a rozhodl se pro tento způsob života. Ve vězení si odsedí 9 měsíců s ostrahou za krádež baterek a konzervy tuňáka, masa atd.

A jako třetí a poslední jednání bylo o vloupání a lidské hlouposti. Šlo o to, že tento pachatel nedomyslel svou trestní činnost. Jeho přečin byl ohledně vloupání a následné krádeži jako jsou například obrazy, 4 láhve perlivého vína, lahev Fernetu, mikinu v hodnotě 100 korun. Za nás zcela zbytečné, protože to nejsou věci nezbytně nutné a zcela nepotřebné k životu. Za tento přečin si odsedí 14 měsíců s ostrahou.

Soudkyně, státní zástupci i advokáti byli velice příjemní a po skončení řízení jsme dostaly pár rad, které se do budoucna budou určitě hodit. Odpověděli nám na všechny naše otázky. Exkurzi na soudu jsem si moc užily.

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ředitelka Soukromé střední odborné školy InterDACT s. r. o., vyhlašuje v souladu s § 60 odst. 1 školského zákona 2. kolo přijímacího řízení. Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 422/2023 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři.

Podrobnosti zde:

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

PŘIJATÍ UCHAZEČI DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

PŘIJATÍ UCHAZEČI DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 DLE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ

Všichni zákonní zástupci přijatých uchazečů budou dne 15.5.2024 kontaktováni ředitelkou školy, případně můžou volat na číslo 604 611 359, ohledně osobní schůzky spojené s agendou podepsání smlouvy apod.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ:

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

SOCIÁLNÍ ČINNOST