Home » Důležité informace » „BE PART OF EUROPE“ – KONTROLY PRAXÍ V PLNÉM PROUDU

„BE PART OF EUROPE“ – KONTROLY PRAXÍ V PLNÉM PROUDU

Součástí projektu jsou i kontroly praxí účastníků, které probíhají celých 14 dní doprovodnou osobou panem Suskou. Zatím jsou všichni v pracích spokojení a naplňuje je to. Nikdo z účastníků si na nic nestěžoval. Zároveň i jejich supervizoři jsou s účastníky spokojení, chválí jejich dochvilnost a angličtinu. PARÁDA!