Home » Stáže a projekty

Kategorie: Stáže a projekty

„BE PART OF EUROPE!“ – DLOUHODOBÁ MOBILITA ÚSPĚŠNĚ ZAKONČENA

Před Vánoci skončil i dlouhodobý projekt našim třem žákům, kteří strávili na mobilitě v irském Dublinu 3 měsíce … svůj pobyt v Dublinu si opravdu užili, pracovní zkušenosti skvělé, v angličtině jsou jako doma a irské krásy se jim také podařilo objevovat, s irskou rodinou oboustranná maximální spokojenost … prostě jen samé klady, což je skvělé … díky projektu se jim otevřely nové pracovní příležitosti jak v Čechách tak v Irsku … kluci, děkujeme, že jste projekt Erasmus Pro využili na 100 %… parádní reprezentace školy a hlavně vás samotných, tohle vám nikdy nikdo už nevezme!

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – IT V NOVÉM

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívána vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

„BE PART OF EUROPE!“ – KRÁTKODOBÁ MOBILITA ÚSPĚŠNĚ ZAKONČENA

14 dní v irském Dublinu uplynulo jako voda a pátek 29.9.2023 byl pro 15 účastníků posledním pracovním dnem, poté následovala online certifikace a cesta zpět domů. Všichni účastníci obdrželi od partnerské organizace ADC College účastnický certifikát a v krátkém online meetingu si popovídali o celkovém průběhu mobilit, spokojenosti s rodinou a prací a obecně o stráveném čase v Irsku. ADC College a zejména paní Veronice děkujeme za spolupráci a péči.

Poté už následoval přesun na dublinské letiště a odlet do Prahy, který jsme s drobným zpožděním zvládli bez problémů.

Nezapomeňme však, že nám v Dublinu zůstali ještě 3 účastníci dlouhodobé mobility ErasmusPro, která bude trvat až do poloviny prosince. Kluci, užijte si to a naberte co nejvíce zkušeností a zážitků!

 

„BE PART OF EUROPE“ – VOLNÝ VÍKEND

O jediném volném víkendu pro krátkodobou mobilitu jsme nelenili. V sobotu jsme vyrazili na krátkou prohlídku centra Dublinu, a protože historické centrum není moc velké, zajeli jsme vlakem do přímořského městečka Howth, kde jsme měli možnost vidět krásnou irskou přírodu. Pár účastníků vyrazilo i na asi 5ti kilometrový trek zvaný „cliffwalk“, kde jsme viděli opravdu krásné scenérie a zažili i pravý irský vítr. V neděli nám nepřálo počasí, tak se odpočívalo a „šopovalo“.

„BE PART OF EUROPE“ – KONTROLY PRAXÍ V PLNÉM PROUDU

Součástí projektu jsou i kontroly praxí účastníků, které probíhají celých 14 dní doprovodnou osobou panem Suskou. Zatím jsou všichni v pracích spokojení a naplňuje je to. Nikdo z účastníků si na nic nestěžoval. Zároveň i jejich supervizoři jsou s účastníky spokojení, chválí jejich dochvilnost a angličtinu. PARÁDA!

PROJEKT ERASMUS+ „BE PART OF EUROPE!“ ZAČAL …

V neděli 17. září vycestovalo 18 našich žáků spolu s panem učitelem Suskou na pracovní mobilitu do irského Dublinu. Projekt Erasmus+ pod názvem „Be part of Europe!“ je vlastně praxí našich vybraných žáků … 15 žáků vykonává praxi po dobu 14ti dní a 3 žáci vykonávají praxi dokonce 3 měsíce a vrátí se až v polovině prosince. Účastníci po příletu z Prahy do Dublinu byli ubytovaní u jejich „irských rodin“ a od pondělí pak pracují v pracích dle jejich studovaného oboru. Zatím se vše daří a ze všech čiší spokojenost jak s rodinou, tak s prací, tak i se spolupracující ADC College Dublin. Věříme, že v tomto rytmu vše vydrží až do konce všech mobilit.

PO EVROPĚ S ÚSMĚVEM – IV. ročník

V pondělí 24. září 2018 se na SOŠ InterDACT, s. r. o., konal 4. ročník projektového dne „Po Evropě s úsměvem“. Už od ranních hodin probíhali v našich třídách rozsáhlé přípravy a tentokrát se třídy zdobily do států Estonsko, Rumunsko, Polsko, Belgie, Řecko, Slovinsko, Lotyšsko a samotné EU. Celkem se 4. ročníku zúčastnilo více než 140 žáků z devíti základních škol Mostecka, což je opět posunutí účastnického rekordu z let předešlých. Žáci si v jednotlivých státech nejdříve poslechli krátkou prezentaci a poté soutěžili v nabytých vědomostech vyplněním pracovních listů, interaktivně pomocí PC či tabletů, křížovkou či sportovní aktivitou.

Nejlépe vyzdobenou třídou byla vyhodnocena třída VČ2 a jejich Rumunsko, těsně před Řeckem s SČ2 a Slovinskem z IT3. Po více než čtyřech hodinách soutěžení nakonec zvítězil tým „Mnohonárodnostní párečci“ z 18. ZŠ Most, na druhém místě skončil tým „Beta“ z 11. ZŠ Most a na třetím místě skončil tým „Mirashok“ opět z 18. ZŠ Most.

Všem vítězům gratulujeme a všem ostatním účastníkům děkujeme za účast, všichni jste předváděli parádní výkony. Již nyní se těšíme na jubilejní 5. ročník této povedené akce. 💯💯💯👍🌐🇪🇺

STUDENT TOMÁŠ KRÁL PRACOVNÍKEM MĚSÍCE V LONDÝNĚ

Účastník projektu Enjoy London! Tomáš Král z oboru IT byl vyhlášen zaměstnancem měsíce prosince v ADC College.

Veliká gratulace Tomáši! Celý rozhovor najdete na odkazu:

https://www.adccollege.eu/adcblog/2017/1/27/student-of-the-month-tomas-kral

 

ENJOY LONDON!

V rámci projektu “Enjoy London!” byl realizován výjezd 20ti žáků Střední odborné školy InterDACT na 14 dní do Londýna ve Velké Británii. Na projektu jsme spolupracovali s londýnskou partnerskou organizací ADC College

Žáci byli rozděleni na jednotlivá pracoviště podle studovaných oborů, 8 žáků oboru informační technologie pracovali na počítačích ve firmách, prodejnách či servisech, kde jednali se zákazníky a poskytovali jim různé služby jako sestavování PC, reinstalace PC, vkládání a správa informací do databází apod. Zdokonalili se především v praktických dovednostech IT oblasti, profesní angličtině IT oblasti, ale také v běžné komunikaci při komunikaci se zákazníkem, rodinou, ADC apod.

4 žáci oboru sociální činnost pracovali ve službách sociální péče, kde napomáhali klientům při vhodné rehabilitaci, podíleli se na zajišťování sociálních služeb, poskytovali přímou pomoc klientům sociálních služeb apod. Zdokonalili se zejména v praktických dovednostech poskytování sociální péče a anglické komunikaci jak s klientem, tak zaměstnavatelem, dále pak v běžné anglické komunikaci s rodinou či zaměstnanci ADC College.

Zbylých 8 žáků se zaměřením na veřejnou správu pracovali především v knihovnách, charitativních organizacích a běžných firmách, kde pracovali s kartotékou, zadávali data do počítače a pomáhali s běžným chodem organizace jak svou zručností, tak svými jazykovými dovednostmi.

O volný víkend (sobota, neděle) se všichni společně vydali na exkurzi po Londýně, aby na vlastní oči zhlédli nesčetné množství pamětihodností a krás tohoto nádherného velkoměsta. Všichni si celý projekt opravdu užili a zaslouží velkou pochvalu.

 

Projektový den „PO EVROPĚ S ÚSMĚVEM“

V pondělí 10. října se na Střední odborné škole InterDACT konal druhý ročník projektového dne s názvem „Po Evropě s úsměvem“. Celý projekt byl koncipován jako soutěž, které se zúčastnilo celkem 17 týmů základních škol Mostecka – celkem tedy přes 100 žáků!!!

Žáci InterDACTu za pomoci třídních učitelů vyzdobili třídy do barev, tradic a symbolů určitých států EU, připravili si pro žáky krátkou prezentaci státu a vytvořili vědomostní soutěže typu kvízy, křížovky, osmisměrky či interaktivní hry na počítačích či tabletech. Jedna sekce probíhala kompletně v anglickém jazyce, což bylo pro některé velkým oříškem, nicméně velmi zdařilé zpestření. Šestičlenné týmy pak urputně soutěžily o cenné body do konečné tabulky.

V konečném pořadí nakonec s přehledem zvítězil tým Meziboří 1 ze ZŠ Meziboří, druhý skončil tým Černí ptáci ze ZŠ Ruská Litvínov a na třetím místě se umístili Světáci ze 7. ZŠ v Mostě.

Nejlépe vyzdobenou třídu nakonec vyhrála třída VČ a IT4, kde jste se opravdu cítili jako v Chorvatsku (jen to teplo chybělo), a zaslouženě si odnesli výborný ovocný dort.

Všichni umístění si odnesli krásné ceny, ale hlavně všichni zúčastnění se obohatili o nové vědomosti o státech EU a to vše hrou, což je v dnešní době důležité. Poznali tradiční jídla, slyšeli hymny a národní písně, dozvěděli se něco o symbolech a zdokonalili se i v anglickém jazyce. Sečteno podtrženo projektový den SOŠ InterDACT se vydařil, a my ho pro Vás rádi připravíme a zrealizujeme i v následujícím roce.