Home » Stáže a projekty

Kategorie: Stáže a projekty

PO EVROPĚ S ÚSMĚVEM – IV. ročník

V pondělí 24. září 2018 se na SOŠ InterDACT, s. r. o., konal 4. ročník projektového dne „Po Evropě s úsměvem“. Už od ranních hodin probíhali v našich třídách rozsáhlé přípravy a tentokrát se třídy zdobily do států Estonsko, Rumunsko, Polsko, Belgie, Řecko, Slovinsko, Lotyšsko a samotné EU. Celkem se 4. ročníku zúčastnilo více než 140 žáků z devíti základních škol Mostecka, což je opět posunutí účastnického rekordu z let předešlých. Žáci si v jednotlivých státech nejdříve poslechli krátkou prezentaci a poté soutěžili v nabytých vědomostech vyplněním pracovních listů, interaktivně pomocí PC či tabletů, křížovkou či sportovní aktivitou.

Nejlépe vyzdobenou třídou byla vyhodnocena třída VČ2 a jejich Rumunsko, těsně před Řeckem s SČ2 a Slovinskem z IT3. Po více než čtyřech hodinách soutěžení nakonec zvítězil tým „Mnohonárodnostní párečci“ z 18. ZŠ Most, na druhém místě skončil tým „Beta“ z 11. ZŠ Most a na třetím místě skončil tým „Mirashok“ opět z 18. ZŠ Most.

Všem vítězům gratulujeme a všem ostatním účastníkům děkujeme za účast, všichni jste předváděli parádní výkony. Již nyní se těšíme na jubilejní 5. ročník této povedené akce. 💯💯💯👍🌐🇪🇺

STUDENT TOMÁŠ KRÁL PRACOVNÍKEM MĚSÍCE V LONDÝNĚ

Účastník projektu Enjoy London! Tomáš Král z oboru IT byl vyhlášen zaměstnancem měsíce prosince v ADC College.

Veliká gratulace Tomáši! Celý rozhovor najdete na odkazu:

https://www.adccollege.eu/adcblog/2017/1/27/student-of-the-month-tomas-kral

 

ENJOY LONDON!

V rámci projektu “Enjoy London!” byl realizován výjezd 20ti žáků Střední odborné školy InterDACT na 14 dní do Londýna ve Velké Británii. Na projektu jsme spolupracovali s londýnskou partnerskou organizací ADC College

Žáci byli rozděleni na jednotlivá pracoviště podle studovaných oborů, 8 žáků oboru informační technologie pracovali na počítačích ve firmách, prodejnách či servisech, kde jednali se zákazníky a poskytovali jim různé služby jako sestavování PC, reinstalace PC, vkládání a správa informací do databází apod. Zdokonalili se především v praktických dovednostech IT oblasti, profesní angličtině IT oblasti, ale také v běžné komunikaci při komunikaci se zákazníkem, rodinou, ADC apod.

4 žáci oboru sociální činnost pracovali ve službách sociální péče, kde napomáhali klientům při vhodné rehabilitaci, podíleli se na zajišťování sociálních služeb, poskytovali přímou pomoc klientům sociálních služeb apod. Zdokonalili se zejména v praktických dovednostech poskytování sociální péče a anglické komunikaci jak s klientem, tak zaměstnavatelem, dále pak v běžné anglické komunikaci s rodinou či zaměstnanci ADC College.

Zbylých 8 žáků se zaměřením na veřejnou správu pracovali především v knihovnách, charitativních organizacích a běžných firmách, kde pracovali s kartotékou, zadávali data do počítače a pomáhali s běžným chodem organizace jak svou zručností, tak svými jazykovými dovednostmi.

O volný víkend (sobota, neděle) se všichni společně vydali na exkurzi po Londýně, aby na vlastní oči zhlédli nesčetné množství pamětihodností a krás tohoto nádherného velkoměsta. Všichni si celý projekt opravdu užili a zaslouží velkou pochvalu.

 

Projektový den „PO EVROPĚ S ÚSMĚVEM“

V pondělí 10. října se na Střední odborné škole InterDACT konal druhý ročník projektového dne s názvem „Po Evropě s úsměvem“. Celý projekt byl koncipován jako soutěž, které se zúčastnilo celkem 17 týmů základních škol Mostecka – celkem tedy přes 100 žáků!!!

Žáci InterDACTu za pomoci třídních učitelů vyzdobili třídy do barev, tradic a symbolů určitých států EU, připravili si pro žáky krátkou prezentaci státu a vytvořili vědomostní soutěže typu kvízy, křížovky, osmisměrky či interaktivní hry na počítačích či tabletech. Jedna sekce probíhala kompletně v anglickém jazyce, což bylo pro některé velkým oříškem, nicméně velmi zdařilé zpestření. Šestičlenné týmy pak urputně soutěžily o cenné body do konečné tabulky.

V konečném pořadí nakonec s přehledem zvítězil tým Meziboří 1 ze ZŠ Meziboří, druhý skončil tým Černí ptáci ze ZŠ Ruská Litvínov a na třetím místě se umístili Světáci ze 7. ZŠ v Mostě.

Nejlépe vyzdobenou třídu nakonec vyhrála třída VČ a IT4, kde jste se opravdu cítili jako v Chorvatsku (jen to teplo chybělo), a zaslouženě si odnesli výborný ovocný dort.

Všichni umístění si odnesli krásné ceny, ale hlavně všichni zúčastnění se obohatili o nové vědomosti o státech EU a to vše hrou, což je v dnešní době důležité. Poznali tradiční jídla, slyšeli hymny a národní písně, dozvěděli se něco o symbolech a zdokonalili se i v anglickém jazyce. Sečteno podtrženo projektový den SOŠ InterDACT se vydařil, a my ho pro Vás rádi připravíme a zrealizujeme i v následujícím roce.

ForGAMES 2016

      Ve čtvrtek 6.10.2016 jsme vyrazili na pro nás již tradiční veletrh počítačových her, komponentů a konzolí ForGAMES 2016, který se konal v Praze v Letňanech. Téměř 50 žáků oboru IT tak zažilo Den D.

     Oproti předešlým ročníkům byl tento veletrh ve znamení virtuální reality, která se opravdu hodně posunula a začíná být velmi rozšířenou ve světě her. Žáci si vyzkoušeli spoustu nových her, vyzkoušeli různé konzole a mohli se odreagovat na zorbing fotbalu.

     Prostě a jednoduše fajn den a za rok s námi počítejte zas.

Projekt „Pomáháme seniorům k aktivnímu životu“

Prvním poprázdninovým představením v rámci projektu Pomáháme seniorům k aktivnímu životu, bylo divadelní zpracování nejčtenější a nejoblíbenější české humoristické knihy Saturnin. Představení nás potěšilo nejen dějem, který byl plný známých písní, ale i vtipných gagů a neuvěřitelných situací.

Projekt „Speak, work and travel“ (Interdact – London 2015)

Žáci InterDACTu podruhé v Londýně
V rámci projektu „SWAT“ (Speak, Work And Travel) vycestovali žáci třetích a čtvrtých ročníků SOŠ InterDACT na 14-ti denní praxi do Londýna. Veškeré prostředky byly hrazeny z programu Erasmus +, jako doprava, ubytování, strava či kapesné pro žáky.
Do Londýna na přelomu listopadu a prosince 2014 vycestovali žáci oboru informační technologie a oboru veřejná správa. Informatici pracovali ve firmách, kde se zabývali hlavně opravou a reinstalací softwaru a hardwaru. Žáci oboru veřejná správa vykonávali činnosti hodné jejich oboru, a to zakládaní dokumentů, evidence, skartace apod. Největším přínosem projektu bylo určitě odbourání jazykové bariéry, se kterou se všichni žáci vypořádali velmi dobře. Dále se museli vypořádat s dlouhodobějším odloučením od rodiny, museli se starat sami o sebe a být samostatní. I to se našim žákům povedlo. Odměnou jim bylo krásně strávených 14 dní v Londýně, který si během volného víkendu všichni stihli prohlédnout a nasáli tak atmosféru opravdového velkoměsta. Na závěr praxe byli všichni žáci odměněni účastnickým certifikátem za příkladné splnění pracovních úkonů ve firmách.
Většina žáků by v Londýně nejraději zůstala déle, ale bohužel všechno jednou končí a my tak pevně věříme, že podobný projekt budeme moci realizovat i v následujících letech.

Leonardo da Vinci 13


termín 13.10.2013 – 27.10.2013
Mobilita žáků k lepšímu uplatnění na trhu práce


Leonardo da Vinci 11


termín 31.10.2010 – 13.11.2010

Zvyšování odborných znalostí a dovedností v rámci evropských dimenzí


 

Leonardo da Vinci 10


termín 9.11.2009 – 27.11.2009
termín 30.11.2009 – 18.12.2009

Žít a pracovat s handicapem