Home » Articles posted by Karel Suska

Author Archives: Karel Suska

POKYNY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – NOVINKY

Dne 1.3.2021 jsme ukončili přijímání přihlášek na naši školu. Děkujeme všem uchazečům o studium na naší škole za důvěru i v této těžké epidemiologické situaci. Pro obor Informační technologie budeme konat školní přijímací zkoušky. Pro obory Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost se vzhledem k nižšímu počtu přihlášek školní přijímací zkoušky konat nebudou … obory však otevřeny budou.

Veškeré detailní pokyny a info v odkazu níže.

POKYNY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA NAŠÍ ŠKOLE – LEDNOVÉ TERMÍNY ZRUŠENY

Vzhledem k prodlouženému nouzovému stavu Vás bohužel nemůžeme přivítat na Dnech otevřených dveří ve všech lednových termínech. Velmi nás těší Váš zájem o individuální setkání u nás ve škole. Neváhejte nás proto kontaktovat, domluvíme si individuální setkání a vše Vám u nás ukážeme.

Způsob kontaktu:

telefonicky – 604 611 359 (ředitelka), 777 627 208 (zástupce ředitele)

emailem – reditel@interdact, karel.suska@interdact.cz

ORGANIZACE VÝUKY OD 1. – 19.3.2021 + NOVINKY K MATURITÁM PRO 4. ROČNÍKY

Od 1. – 19. března 2021 se dle nově vyhlášeného nouzového stavu budou všechny třídy na naší škole vzdělávat distančním způsobem. Čtvrté ročníky budou mít pouze hodiny související s maturitními předměty.

Detailnější informace ZDE.

Vzdělávání bude probíhat dle platného rozvrhu hodin.

ROZVRH HODIN

 

DETAILY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM PŘEDSTAVENÉ MŠMT

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků JSOU ZRUŠENY.

Termíny konání praktických maturitních zkoušek zůstávají beze změn.

Termíny konání jednotlivých maturitních zkoušek společné části:

Matematika: 3. května 2021 od 8.00 hodin,

Anglický jazyk: 3. května 2021 od 13.30 hodin,

Český jazyk a literatura: 4. května 2021 od 8.00 hodin,

Německý jazyk: 5. května od 13.00 hodin.

PF 2021

Hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody přejeme do nového roku 2021.

DNY BOJE PROTI COVIDU – 21. a 22. PROSINCE 2020 NENÍ VÝUKA

21. a 22. prosince 2020 jsou vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – LISTOPADOVÉ A PROSINCOVÉ TERMÍNY ZRUŠENY

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu rušíme termíny dnů otevřených dveří u nás na škole v termínech 24.11.2020 a 8.12.2020. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, domluvíme si individuální setkání a vše Vám u nás ukážeme. Pevně věříme, že lednové termíny proběhnou v řádných termínech a budeme moct i nějaké dny přidat.

Způsob kontaktu:

telefonicky – 604 611 359 (ředitelka), 777 627 208 (zástupce ředitele), 476 705 479 (sekretariát)

emailem – reditel@interdact.cz, karel.suska@interdact.cz

 

 

USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 19.11.2020- DISTANČNÍ VÝUKA S VÝJIMKAMI PRODLOUŽENA

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ – NOVINKY V PROVOZU OD STŘEDY 25.11.2020:

 Je povolena osobní přítomnost:
• žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatořích. Pro tyto uvedené případy je prezenční výuka povinná. Pro ostatní žáky a studenty pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Podrobnější informace ZDE

Opatření PES pro oblast školství ZDE

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 12.10.2020 – V ÚTERÝ 13.10.2020 KONČÍ PRAXE ČTVRTÝM ROČNÍKŮM

Dle nařízení vlády ze dne 12.10.2020 bude úterý 13.10.2020 posledním dnem praktické výuky tříd IT4 a VČ4. Od středy 14.10.2020 se učí všechny třídy dle platného rozvrhu hodin distanční výukou.

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU ŠKOLY

Vážení rodiče a žáci, v případě, že budete žádat jakékoliv potvrzení, bude Vám vydáno na sekretariátu školy, a to vždy 1. pracovní den následujícího týdne (od požádání) v čase 7 – 15 hodin.

Tato informace platí až do odvolání, děkujeme za pochopení.

METODIKA PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

MŠMT vydalo Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem … vice ZDE