Home » Articles posted by Karel Suska

Author Archives: Karel Suska

PROVOZNÍ DOBA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

PROVOZNÍ DOBA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

P R Á Z D N I N Y

Školní rok 2023/2024 končí, vysvědčení předána … děkujeme všem učitelům a žákům za odvedenou práci, užijte si prázdninový volný čas a těšíme se ve školním roce 2024/2025.

SČ1 NA EXKURZI V PRAZE

Dne 27.6. 2024 vyrazila třída SČ1 na poslední třídní výlet do Prahy. Společně jsme navštívily Galerii barev na Chodově a Neviditelnou výstavu na Praze 1. Výlet jsme si moc užily.

VÝLETY A EXKURZE PŘED KONCEM ROKU

Škola prázdná, všichni venku … všechny třídy se svými učiteli navštívily a užily si spoustu zážitků například na jezeře Most, bowlingu, minigolfu, Benediktu či na interaktivních přednáškách v knihovně v Most Creative Space.

PROJEKTOVÝ DEN SČ3 V 1. MATEŘSKÉ ŠKOLCE MOST

Dne 25. června 2024 se žáci třídy SČ3 z SOŠ InterDACT vydali do 1. Mateřské školky Most, aby pro děti uspořádali rozloučení se školním rokem. Tento projekt byl připraven s velkou péčí a zahrnoval různé aktivity zaměřené na děti se speciálními potřebami.

Žáci třídy SČ3 si pro děti připravili několik různorodých aktivit, které měly za cíl nejen pobavit, ale také vzdělávat a rozvíjet dovednosti malých účastníků:

Na akci se přišli podívat i někteří rodiče dětí z mateřské školky. Jejich přítomnost dodala celé události rodinnou atmosféru a umožnila jim vidět, jak se jejich děti zapojují do aktivit a jak si užívají společný čas s žáky SČ3.

Projekt měl několik hlavních cílů, které byly úspěšně naplněny:

  1. Podpora sociální interakce: Děti z mateřské školky měly možnost navázat nové vztahy a rozvíjet své sociální dovednosti při spolupráci s žáky SČ3.
  2. Rozvoj empatie: Žáci SČ3 si vyzkoušeli péči o dítě se speciálními potřebami, což jim pomohlo lépe pochopit potřeby a pocity těchto dětí a rozvinout empatii a soucit.
  3. Posílení komunitního ducha: Akce přispěla k posílení vazeb mezi mateřskou školkou, žáky SČ3 a jejich rodiči, čímž se podpořil komunitní duch a vzájemná podpora.
  4. Zábava a radost: Hlavním cílem bylo také poskytnout dětem radostný zážitek na konci školního roku, což se díky pestrým a zábavným aktivitám podařilo.

Na závěr akce byli žáci mateřské školy odměněni diplomy a sladkými odměnami jako poděkování.

SOUTĚŽ „ČTYŘI VÝZVY PRVNÍ POMOCI“

Dne 24.6.2024 se konal druhý ročník soutěže v první pomoci s názvem „Čtyři výzvy první pomoci“. Účastníky této soutěže byly týmy žáků 1., 2. a 3. ročníku oboru SČ. Soutěž se skládala ze čtyř velkých stanovišť: Poznávačka (zde žáci pohmatem poznávali předměty související se zdravotnictvím, dále museli vysvětlit 3 pojmy a popsat dva obrázky) Spolupráce (vedoucí týmu házel hrací kostkou, podle čísla, které padlo dostal tým skládačky, které musel složit) Praktické stanoviště (figurovaly zde žáci            2. ročníku SČ2 s namaskovaným zraněním a každý tým, který na stanoviště přišel, poskytoval první pomoc) a Znalostní kvíz (vždy dva týmy mezi sebou, odpovídaly na otázky týkající se zdravotní nauky, anatomie, pečovatelství a první pomoci dokud nevzešel jeden vítěz) + dvě nemalá stanoviště kde na jednou popisovali anatomické obrázky a na druhém vyplňovali křížovku.

Po 4 hodinách nabitých adrenalinem jsme našli vítěze. Na prvním místě se umístil jeden ze dvou týmů SČ3 (Eliška Sklenářová, Terka Hrdá a Nikča Vonšovská) neboli SRDCOVKY, kteří obdrželi zlaté medaile, diplomy, putovní pohár, dárečky a spoustu sladkostí. Na druhém místě se umístil tým SČ2 (Míša Jechová, Nelly Kleinová, Marianne Grzadzielová a Daniel Adam Fridrich) neboli NEURINKA, kteří obdrželi diplomy a stříbrné medaile, dárečky a sladkosti a na třetím místě se umístil tým SČ1 (Terka Havlová, Denča Malá, Linda Laštovková a Nellča Trunschková) neboli LOBOTOMKY, kteří obdrželi diplomy, bronzové medaile, dárečky a sladkosti. Všichni zúčastnění si také odnesli sladkou odměnu a nezapomenutelné zkušenosti ve zvládání první pomoci.

Na závěr, bych ráda poděkovala paní Mgr. Andree Fantové z DS Čtyřlístek Most, která poskytla při této příležitosti sponzorský dar, který byl věnován na odměny pro všechny, kteří se nebáli a skočili do toho po hlavě.

Díky Vám všem, bylo to skvělý.

PŘIJATÍ UCHAZEČI VE DRUHÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

PŘIJATÍ UCHAZEČI VE DRUHÉM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

EXKURZE V MUZEU LITERATURY V PRAZE

Dne 11.6.2024 navštívili žáci druhých ročníků naší školy Muzeum literatury v Praze. Zde se žáci dozvěděli o začátcích české literatury až do současnosti. Žáci si mohli prohlédnout ručně psané knihy našich autorů před tiskem a různé ilustrace stejné knihy od 19. století až do současnosti. Žáci se aktivně zajímali o díla a život Franze Kafky, kterému byla věnována velká část expozice. Z muzea se žáci přesunuli na Malou Stranu, kde si prohlédli domy, kde žili a tvořili naši spisovatelé.

PRVNÍ POMOC V DS HARMONIE

Dne 6.6.2024 vyučovala třída SČ3 první pomoc v DS Harmonie.

SČ3 NA EXKURZI V ÚSTECKÉ MASARYKOVĚ NEMOCNICI

Dne 3.6.2024 třída SČ3 navštívila Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem v rámci spolupráce s koordinátorkou sociálně-zdravotní intervence pro Ústecký kraj Markétou Matušíkovou.

Jako první jsme se vydaly na Zdravotnickou záchranou službu, kde nás z anatomie a pečovatelství prozkoušel záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje pan Prokop Volejník, který nám ukázal vrtulník – “Barču” (Leteckou záchrannou službu), operační středisko neboli Dispečink a následně RLP, RZP a RV neboli výjezdové záchranky.

Následovala hodinová přednáška pod vedením zdravotní sestry Gabriely Klegrové ve vzdělávacím institutu Krajské zdravotní. Přednáška byla o paliativní péči, o tom, co vůbec paliativní péče je a proč je tak důležitá spolupráce mezi zdravotníky a sociálními pracovníky.

Poslední zastávkou byla Kardiochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, kde nám konkrétně o resuscitačním, intermediálním a standardním oddělení přednášela vrchní i staniční sestra Jana Paurová a Klára Sejčová, které nám Kardiochirurgii představily a popsaly těžkou a velice specializovanou péči, která je pacientům na tomto oddělení dávána.