Home » Articles posted by Karel Suska

Author Archives: Karel Suska

CYKLOVÝLET DO STRUPČIC

V pondělí 20. září se přihlášená skupina cyklistů naší školy vydala na celodenní cyklistický výlet. Po krátké technické kontrole kol se žáci rozjeli směrem Strupčice, kde byl cílem místní sportovní areál. Prvních pár stovek metrů nás čekala nepříjemná hlavní silnice, ale jakmile jsme se dostali ven z města, tak už se cesta změnila v pohodovou jízdu krajinou, kterou jsme si v příjemném počasí užívali. Než jsme dorazili do Strupčic, tak nás čekal výšlap k místní rozhledně, kde jsme se docela zapotili, než jsme se mohli kochat krásným výhledem na Strupčice a z druhé strany na důlní jámu, kde se povrchově těží uhlí. Po výstupu na rozhlednu jsme už jen bez jediného šlápnutí sjeli do sportovního areálu, kde po krátké přestávce následoval turnaj v minigolfu. Po turnaji a občerstvení jsme se vydali na cestu zpět. Na někom již při zpáteční cestě byla vidět mírná únava, ale všichni jsme dorazili do cíle s úsměvem a výlet jsme si užili. Celkem jsme ujeli 27 kilometrů za necelé 2 hodiny, což je parádní počin.

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA DNE 27.9.2021

Vyhlášení ředitelského volna ředitelkou školy.

NOVINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19

1. Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se
uskuteční 1.9., 6.9., 9.9. – antigenními testy – organizace bude upřesněna.
2. Pravidla pro preventivní testování jsou účinná do 10. září (s výjimkou pravidel plynoucích v případě
pozitivního testu, které jsou účinné do konce doby platnosti pravidel pro pozitivní testy, více v
mimořádném opatření k preventivnímu testování).
3. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo
neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 … nutno doložit!
4. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
5. Každá osoba (děti , žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy
a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích
cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
6. Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná
výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích
cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných
prostorách školy (toto neplatí, pokud děti nebo žáci spadají pod výjimky).
7. Ve společných prostorách máme povinnost nosit respirátory do odvolání.

Detailnější informace zde:

MANUÁL K PROVOZU ŠKOL 2021/2022

INFORMACE PRO ŠKOLY K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

INFORMACE K PODZIMNÍMU TERMÍNU MATURITNÍCH ZKOUŠEK

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY – O ZŘÍZENÍ IZOLAČNÍ MÍSTNOSTI A SYSTÉM SDÍLENÍ INFORMACÍ

 

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ 6. A 9.9.2021

Všichni žáci se dostaví do školy 6. i 9.9.2021 v 7,45 hodin a ve třídách proběhne antigenní testování. Žádáme o striktní dodržení času vzhledem k testování. Děkujeme.

PŘIJATÍ UCHAZEČI PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V odkazu níže je zveřejněný seznam přijatých uchazečů o studium na naší škole pro školní rok 2021/2022 oborů Informační technologie, Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost. Vzhledem k vládním opatřením odevzdávat zápisový lístek až po telefonické domluvě na telefonním čísle 604 611 359. Děkujeme.

PŘIJATÍ UCHAZEČI PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

POKYNY K TESTOVÁNÍ DNE 28.6.2021

HARMONOGRAM POVINNÉHO ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ:

– testuje se 1x týdně, žádáme žáky o striktní dodržení stanovených časů

28.6.2021 – v 8.00 hodin

SČ 2 – uč. č. 6

IT 3 – uč. č. 14

VČ 3 – uč. č. 5

IT 1 – uč. č. 5

IT 2 – uč. č. 14

VČ 1 + VČ 2 – uč. č. 6

SČ 1 – uč. č. 10

INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK PRO TESTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH

VIDEO – TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE

 

TERMÍNY OPRAVNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK + NOVINKY K MATURITÁM PRO 4. ROČNÍKY

TERMÍNY OPRAVNÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK PRO VČ4 A SČ4

Opravná maturitní zkouška pro třídu VČ4 se koná dne 10.6.2021 od 7.40 hodin v učebně číslo 26.

Opravná maturitní zkouška pro třídu SČ4 se koná dne 10.6.2021 od 7.40 hodin v učebně číslo 26 a 11.6.2021 viz. ROZPIS ZDE.

 

ROZPIS ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK JEDNOTLIVÝCH TŘÍD:

IT4

SČ4

VČ4

– na antigenní testování se dostaví vždy celá skupina (dopolední, odpolední) 45 minut před zahájením svých zkoušek

 

DETAILY K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM PŘEDSTAVENÉ MŠMT

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků JSOU ZRUŠENY.

Profilová část MZ z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků JE DOBROVOLNÁ.

UPRAVENÉ TERMÍNY DÍLČÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

MIMOŘÁDNÉ TERMÍNY DÍLČÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

POKYNY K PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE – JARO 2021

 

TERMÍNY STÁTNÍ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:

MATEMATIKA – 24. května 2021 – 8:00 hodin

ANGLICKÝ JAZYK – 24. května 2021 – 13:30 hodin

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – 25. května 2021 – 8:00 hodin

NĚMECKÝ JAZYK – 26. května 2021 – 13:00 hodin

 

DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY – NOVINKY BŘEZEN 2021

DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍCH ZKOUŠEK – MŠMT

HLAVNÍ BODY ÚPRAV MATURIT

 

PF 2021

Hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody přejeme do nového roku 2021.

DNY BOJE PROTI COVIDU – 21. a 22. PROSINCE 2020 NENÍ VÝUKA

21. a 22. prosince 2020 jsou vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – LISTOPADOVÉ A PROSINCOVÉ TERMÍNY ZRUŠENY

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu rušíme termíny dnů otevřených dveří u nás na škole v termínech 24.11.2020 a 8.12.2020. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, domluvíme si individuální setkání a vše Vám u nás ukážeme. Pevně věříme, že lednové termíny proběhnou v řádných termínech a budeme moct i nějaké dny přidat.

Způsob kontaktu:

telefonicky – 604 611 359 (ředitelka), 777 627 208 (zástupce ředitele), 476 705 479 (sekretariát)

emailem – reditel@interdact.cz, karel.suska@interdact.cz