Home » Akce školy » VIETNAMSKÝ DEN V SČ3

VIETNAMSKÝ DEN V SČ3

Cílem multikulturní výchovy je vést žáky k tomu, aby si osvojovali tzv. interkulturní kompetence, tedy takové znalosti a postoje, které by v nich vypěstovaly chápání kulturních specifičností příslušníků jiných etnických, náboženských a rasových skupin a tolerantní postoje k těmto odlišnostem.

Dne 16.06. jsme uzavřeli seznámení s Vietnamem. Žáci SČ3 si připravili, uvařili či zakoupili nejrůznější typy pochutin. Měli jsme tak možnost ochutnat pro nás zcela netradiční pokrmy.