Home » Akce školy

Kategorie: Akce školy

IT4 A VČ4 V ČNB A NÁRODNÍM MUZEU V PRAZE

V úterý 17. 10. 2023 se žáci tříd IT4 a VČ4 vydali na nezapomenutelnou exkurzi do Prahy, kde měli příležitost prozkoumat fascinující světy Národního muzea a České národní banky. Tuto skvělou exkurzi vedly paní učitelky Michaela Matějovicová a Ing. Monika Buřtová.

První zastávkou našeho dobrodružství byly expozice Národního muzea: Okna do Pravěku, Zázraky evoluce, Dějiny a Křižovatky 20. století. Žáci měli volnost rozhodnout se, kam zamíří a jak dlouho se v jednotlivých expozicích zdrží. Někteří se vydali na dobrodružství do hlubin minulosti, jiní objevovali úžasné kousky evolučního vývoje suchozemského i podmořského světa. Na závěr se ti nejodvážnější vydali s paní učitelkou Matějovicovou až na vrchol – do kopule Národního muzea. Díky dlouhodobé rekonstrukci byl tento nádherný výhled nad střechou Prahy teď přístupný všem. Václavské náměstí a panorama Pražského hradu zde vypadaly jako z pohlednice.

Druhou částí našeho dobrodružství byla expozice Lidé a peníze v České národní bance. Zde jsme se nejen dozvěděli zajímavosti o české měnové historii a centrálním bankovnictví, ale měli možnost nahlédnout do samotného trezoru, kde jsme si dokonce mohli podržet zlatou cihlu vážící 12,5kg. Největším překvapením byla nepochybně unikátní vysokohmotnostní zlatá mince o nominální hodnotě 100 000 000 Kč, kterou vydala Česká národní banka v roce 2019. Tato majestátní mince, druhá největší na světě, nás uchvátila a připomněla nám důležitost, kterou má měna ve světě.

Celá exkurze byla nejen poučná, ale také neuvěřitelně inspirativní. Děkujeme České národní bance a Národnímu muzeu za možnost nahlédnout do okénka historie a finančního světa. Tato zkušenost nám otevřela oči a nesmírně nás obohatila.

EXKURZE A AKTIVITY PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU

Jezero Most, Milada, Benedikt, ZOOPark Chomutov, minigolf, bowling či virtuální realita … to vše navštívili naši žáci před koncem školního roku. A teď hurá užít si prázdniny!

PROVOZNÍ DOBA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

PROVOZNÍ DOBA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

PROHLÍDKA NÁRODNÍHO DIVADLA

Dne 19. červena se žáci a žákyně 3. ročníku zúčastnili tzv. „Prohlídkového okruhu Národního divadla“ i s průvodním slovem.

Okruh začal v podzemí, kde jsou umístěny základní kameny, např. Blaník, Vyšehrad, Tábor. Dále jsme se přemístili do přízemí s hledištěm, prostor dvou foyer s uměleckými díly, např. Mikoláše Aleše, Františka Ženíška. Prohlídka byla zakončena nejvyšším místem – terasou s trigami a výhledem na Pražský hrad a Petřín.

Účastníci tak mohli spatřit výzdobu jedné z nejvýznamnějších staveb. Odcházeli spokojení plní dojmů z neobvyklého zážitku.

VÝUKA PRVNÍ POMOCI V DS ČTYŘLÍSTEK MOST

Dne 22.6.2023 jsem spolu se třídou SČ3 navštívily DS Čtyřlístek Most s výukou první pomoci.

EXKURZE SČ3 NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UJEP

Dne 21.6.2023 se třída SČ3 s paní učitelkou Fantovou zúčastnila odborné zdravotnicko-sociální konference na nové fakultě FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Hlavním tématem byla zdravotně -sociální intervence s pozůstalými, práce s rodinou pacienta, intervence se zdravotníky a propojení zdravotnictví, sociální péče, psychologie a psychiatrie. Dalším zajímavým tématem byla Sanitka přání a Rozkoš bez rizika, kde jsme si vyslechly zajímavé příběhy a mohly se (v rámci prevence) otestovat na pohlavně přenosné choroby jako je HIV, kapavka a syfilis. Konferenci jsme si moc užily, dostaly jsme spoustu dárečků a doufáme, že příští rok pojedeme zase.

VIETNAMSKÝ DEN V SČ3

Cílem multikulturní výchovy je vést žáky k tomu, aby si osvojovali tzv. interkulturní kompetence, tedy takové znalosti a postoje, které by v nich vypěstovaly chápání kulturních specifičností příslušníků jiných etnických, náboženských a rasových skupin a tolerantní postoje k těmto odlišnostem.

Dne 16.06. jsme uzavřeli seznámení s Vietnamem. Žáci SČ3 si připravili, uvařili či zakoupili nejrůznější typy pochutin. Měli jsme tak možnost ochutnat pro nás zcela netradiční pokrmy.

DALŠÍ SPOLUPRÁCE NA TANEČNÍ GALASHOW TSKH MOST

Ve čtvrtek 18. května 2023 se konala Taneční Galashow Tanečního studia Kamily Hlaváčikové aneb Tančit může každý! Každoroční akce opět sklidila velký úspěch. Ve vyprodaném mosteckém divadle vystoupily nejen děti z tanečního studia, ale také třeba Veronika Lálová nebo Klára Kolomazníková. Naše žákyně byly opět přítomné v zákulisí této show. Pomáhaly lektorům s dětmi a realizačnímu týmu s přípravami pod vedením paní učitelky Michaely Matějovicové.

,,Akce Galashow pro mě osobně moc znamená a jsem moc vděčná za to, že jsem mohla být této velké akce součástí. Velké díky patří paní učitelce, která nám umožnila být součástí této velké akce, děkujeme.“ napsala o onom večeru Michaela Sarközi (žákyně VČ 1). Kromě Míši pomáhaly také z prvních ročníků Rydvanová Michaela (také VČ 1) a Burdová Lucie (SČ 1). Ze třetích ročníků, konkrétně třídy SČ 3, se na akci podílely také Lukšová Hana, Výborná Kateřina, Martinková Klára a Košuličová Adéla. „Dívky byly moc šikovné, vždy jsem ráda, že se na tyto akce hlásí stejná jména. Jde vidět, že je práce s dětmi baví, a to je pro mě to hlavní. Pro ně je to zase velká zkušenost do života i budoucí práce. Děkuji děvčatům za vzornou reprezentaci naší školy, uzavírá s úsměvem celou akci paní učitelka Michaela Matějovicová.

OKRESNÍ KOLO FINANČNÍ GRAMOTNOSTI … POSTUPUJEME!

V pondělí 30. ledna konali tři nejlepší žáci ze školního kola soutěže Finanční gramotnosti kolo okresní. Jedná se o žáky Ondru Maternu, Natálii Čmerdovou (oba IT3) a Vojtu Nováka (IT2). Ti vyplňovali online test, který se skládal z 25. otevřených a uzavřených otázek a měli na to 1,5 hodiny. U testu může rozhodovat i čas, a naši žáci byli opravdu rychlí, a zvládli to zhruba za 15 minut. Po vyhodnocení všech škol v okrese jsme navíc získali i nejvíc bodů, jsme tedy nejlepší střední školou na Mostecku ve finanční gramotnosti a postupujeme do krajského kola. Skvělé! Děkujeme všem třem soutěžícím za reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru při kole krajském, které se bude konat v březnu. Držíme palce!

PROJEKT TŘÍDY SČ4 V MEZIBOŘSKÉ ENERGII

Dne 21.12.2022 žákyně čtvrtého ročníku uspořádaly projekt v Meziboří v Energii. Jedná se o společnost, která má za cíl zajistit důstojný život mentálně postiženým a duševně nemocným.

Vedoucí zařízení seznámila žákyně s historií a současným provozem této instituce. Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou duševně nemocní s diagnózou schizofrenie, která byla ve většina případů vyvolána užíváním drog.

V zařízení žákyně využily možnosti navštívit chráněné dílny, keramické dílny a aktivizační místnost, ve které se celý projekt uskutečnil.

Cílem aktivizace je podněcování uživatelů k činnosti, která ovlivňuje organismus jako celek. Žákyně zvolily formu hry. S klienty hrály několik stolních deskových her. Na závěr vyhlásily tři výherce, každý obdržel diplom, medaili a cenu. Překvapením byla vděčnost klientů a velmi pozitivní přístup.