Home » Akce školy

Kategorie: Akce školy

EXKURZE A AKTIVITY PŘED KONCEM ŠKOLNÍHO ROKU

Jezero Most, Milada, Benedikt, ZOOPark Chomutov, minigolf, bowling či virtuální realita … to vše navštívili naši žáci před koncem školního roku. A teď hurá užít si prázdniny!

PROVOZNÍ DOBA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

PROVOZNÍ DOBA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

PROHLÍDKA NÁRODNÍHO DIVADLA

Dne 19. červena se žáci a žákyně 3. ročníku zúčastnili tzv. „Prohlídkového okruhu Národního divadla“ i s průvodním slovem.

Okruh začal v podzemí, kde jsou umístěny základní kameny, např. Blaník, Vyšehrad, Tábor. Dále jsme se přemístili do přízemí s hledištěm, prostor dvou foyer s uměleckými díly, např. Mikoláše Aleše, Františka Ženíška. Prohlídka byla zakončena nejvyšším místem – terasou s trigami a výhledem na Pražský hrad a Petřín.

Účastníci tak mohli spatřit výzdobu jedné z nejvýznamnějších staveb. Odcházeli spokojení plní dojmů z neobvyklého zážitku.

VÝUKA PRVNÍ POMOCI V DS ČTYŘLÍSTEK MOST

Dne 22.6.2023 jsem spolu se třídou SČ3 navštívily DS Čtyřlístek Most s výukou první pomoci.

EXKURZE SČ3 NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UJEP

Dne 21.6.2023 se třída SČ3 s paní učitelkou Fantovou zúčastnila odborné zdravotnicko-sociální konference na nové fakultě FZS UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Hlavním tématem byla zdravotně -sociální intervence s pozůstalými, práce s rodinou pacienta, intervence se zdravotníky a propojení zdravotnictví, sociální péče, psychologie a psychiatrie. Dalším zajímavým tématem byla Sanitka přání a Rozkoš bez rizika, kde jsme si vyslechly zajímavé příběhy a mohly se (v rámci prevence) otestovat na pohlavně přenosné choroby jako je HIV, kapavka a syfilis. Konferenci jsme si moc užily, dostaly jsme spoustu dárečků a doufáme, že příští rok pojedeme zase.

VIETNAMSKÝ DEN V SČ3

Cílem multikulturní výchovy je vést žáky k tomu, aby si osvojovali tzv. interkulturní kompetence, tedy takové znalosti a postoje, které by v nich vypěstovaly chápání kulturních specifičností příslušníků jiných etnických, náboženských a rasových skupin a tolerantní postoje k těmto odlišnostem.

Dne 16.06. jsme uzavřeli seznámení s Vietnamem. Žáci SČ3 si připravili, uvařili či zakoupili nejrůznější typy pochutin. Měli jsme tak možnost ochutnat pro nás zcela netradiční pokrmy.

DALŠÍ SPOLUPRÁCE NA TANEČNÍ GALASHOW TSKH MOST

Ve čtvrtek 18. května 2023 se konala Taneční Galashow Tanečního studia Kamily Hlaváčikové aneb Tančit může každý! Každoroční akce opět sklidila velký úspěch. Ve vyprodaném mosteckém divadle vystoupily nejen děti z tanečního studia, ale také třeba Veronika Lálová nebo Klára Kolomazníková. Naše žákyně byly opět přítomné v zákulisí této show. Pomáhaly lektorům s dětmi a realizačnímu týmu s přípravami pod vedením paní učitelky Michaely Matějovicové.

,,Akce Galashow pro mě osobně moc znamená a jsem moc vděčná za to, že jsem mohla být této velké akce součástí. Velké díky patří paní učitelce, která nám umožnila být součástí této velké akce, děkujeme.“ napsala o onom večeru Michaela Sarközi (žákyně VČ 1). Kromě Míši pomáhaly také z prvních ročníků Rydvanová Michaela (také VČ 1) a Burdová Lucie (SČ 1). Ze třetích ročníků, konkrétně třídy SČ 3, se na akci podílely také Lukšová Hana, Výborná Kateřina, Martinková Klára a Košuličová Adéla. „Dívky byly moc šikovné, vždy jsem ráda, že se na tyto akce hlásí stejná jména. Jde vidět, že je práce s dětmi baví, a to je pro mě to hlavní. Pro ně je to zase velká zkušenost do života i budoucí práce. Děkuji děvčatům za vzornou reprezentaci naší školy, uzavírá s úsměvem celou akci paní učitelka Michaela Matějovicová.

OKRESNÍ KOLO FINANČNÍ GRAMOTNOSTI … POSTUPUJEME!

V pondělí 30. ledna konali tři nejlepší žáci ze školního kola soutěže Finanční gramotnosti kolo okresní. Jedná se o žáky Ondru Maternu, Natálii Čmerdovou (oba IT3) a Vojtu Nováka (IT2). Ti vyplňovali online test, který se skládal z 25. otevřených a uzavřených otázek a měli na to 1,5 hodiny. U testu může rozhodovat i čas, a naši žáci byli opravdu rychlí, a zvládli to zhruba za 15 minut. Po vyhodnocení všech škol v okrese jsme navíc získali i nejvíc bodů, jsme tedy nejlepší střední školou na Mostecku ve finanční gramotnosti a postupujeme do krajského kola. Skvělé! Děkujeme všem třem soutěžícím za reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru při kole krajském, které se bude konat v březnu. Držíme palce!

PROJEKT TŘÍDY SČ4 V MEZIBOŘSKÉ ENERGII

Dne 21.12.2022 žákyně čtvrtého ročníku uspořádaly projekt v Meziboří v Energii. Jedná se o společnost, která má za cíl zajistit důstojný život mentálně postiženým a duševně nemocným.

Vedoucí zařízení seznámila žákyně s historií a současným provozem této instituce. Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou duševně nemocní s diagnózou schizofrenie, která byla ve většina případů vyvolána užíváním drog.

V zařízení žákyně využily možnosti navštívit chráněné dílny, keramické dílny a aktivizační místnost, ve které se celý projekt uskutečnil.

Cílem aktivizace je podněcování uživatelů k činnosti, která ovlivňuje organismus jako celek. Žákyně zvolily formu hry. S klienty hrály několik stolních deskových her. Na závěr vyhlásily tři výherce, každý obdržel diplom, medaili a cenu. Překvapením byla vděčnost klientů a velmi pozitivní přístup.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V TSKH S NAŠÍ ÚČASTÍ

Dne 6. prosince se v Tanečním studiu Kamily Hlaváčikové konala pro děti Mikulášská besídka. No a na takové akci nesmí chybět Mikuláš, Čert a Anděl! V rámci naší spolupráce s TSKH tentokrát tyto nadpřirozené bytosti ztvárnili žáci naší školy a tímto chceme poděkovat Elišce Navrátilové a Matějovi Košuličovi z IT4 a Natálce Čmerdové z IT3, stejně tak Míše Sarközi z VČ1 a Marianne Grzadzielové ze SČ1 za pomoc při organizaci této akce. „Děkuji, že jste mi pomohli s dalším krásným odpolednem v tomto předvánočním čase. Už nám chodí pozitivní ohlasy na celou akci. Snad i vy jste si zavzpomínali na dětství, kdy jste se báli při příchodu Čerta, Mikuláše a Anděla.“ uvádí paní učitelka a organizátorka akce Michaela Matějovicová.