Home » Akce školy » Slepecká stezka SČ1

Slepecká stezka SČ1

     V rámci předmětu osobnostní výchova absolvovali studenti třídy SČ 1 tzv. slepeckou stezku, procházku po okolí v blízkosti školy s očima zavázanýma šátkem. Měli tak možnost vžít se do role člověka, který nevidí a je v dané chvíli závislý na ostatních, kteří ho vedou. Uvědomit si význam zraku a prožít situaci prostřednictvím ostatních smyslů, především sluchu a hmatu. Dojmy studentů ilustrují následující slova…

 

Strach z neznáma a z okolních vlivů, maximální závislost na druhém člověku…“ Sára

Neznámo, strach.“ Klaudie

Bylo super zjistit na vlastní kůži, jak se cítí slepý člověk.“ Patrik