Home » Sociální činnost

Kategorie: Sociální činnost

PROJEKT SČ4 „ŘEKNI DROGÁM NE“ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

V rámci projektového předmětu si třída SČ4 připravila přednášku na téma „Řekni drogám NE“. Cílem bylo předat informace velkému množství mladistvých, být efektivní a zapůsobit. Maraton přednáškových cyklů odstartovali u nižších ročníků SOŠ InterDACT. Po novém roce navštívili 10. Základní školu v Mostě, 18. Základní školu v Mostě a završení se odehrálo v kinosále na 14. Základní škole v Mostě.  Věková blízkost přednášejících a posluchačů napomohla splnit očekávání, zbořila zábrany v komunikaci a přednáška dle přihlížejících učitelů dopadla vždy na výbornou.

Protidrogová prevence je soustava opatření, která mají za cíl předcházet či zamezit drogovým závislostem. Prevence probíhá i ve škole, zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně-patologických jevů. Cílem primární prevence je tedy předcházet vzniku sociálně – patologických jevů a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, tak aby získané znalosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programů primární prevence, ale i v budoucnu, v běžném životě.

 

PRVNÍ ROČNÍK SOUTĚŽE „ČTYŘI VÝZVY PRVNÍ POMOCI“ SE VYDAŘIL

Dne 13.6.2023 se konal první ročník soutěže v první pomoci s názvem „Čtyři výzvy první pomoci“. Účastníky této soutěže byly týmy žáků 1., 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost. Soutěž se skládala ze čtyř velkých stanovišť: Anatomická laborka (zde žáci popisovali anatomické obrázky a poznávali zdravotnické vybavení). Spolupráce (vedoucí týmu navigoval a úkoloval zbytek týmu v rámci spolupráce u 3 různých úkolů). Praktická stanoviště (figurovaly zde žákyně 3. ročníku oboru sociální činnost s namaskovaným zraněním a každý tým, který na stanoviště přišel, poskytoval první pomoc) a Znalostní kvíz (vždy dva týmy mezi sebou odpovídaly na otázky týkající se zdravotní nauky, anatomie, pečovatelství a první pomoci, dokud nevzešel jeden vítěz).

Po 4 hodinách nabitých adrenalinem jsme našli vítěze. Na prvním místě se umístil tým SČ3 (Pavla Kellerová, Pavel Samšiňák, Hanka Lukšová a Klára Martínková) neboli Toxíci, obdrželi zlaté medaile, diplomy a putovní pohár. Na druhém místě se umístil jeden ze dvou týmů SČ2 (Anička Mičková, Nikola Vonšovská, Magdaléna Ulmová a Eliška Sklenářová) neboli Iktusáci. Tento tým obdržel diplomy a stříbrné medaile a na třetím místě se umístil tým SČ1 (Daniel Fridrich, Marianne Grzadzielová, Lucie Burdová  a Michaela Jechová) neboli Neuroni. Tento tým obdržel diplomy a bronzové medaile. Všichni zúčastnění si také odnesli sladkoČTYŘu odměnu a nezapomenutelné zkušenosti ve zvládání první pomoci.

Na závěr, bych ráda poděkovala paní Mgr. Andree Fantové z DS Čtyřlístek Most, která poskytla při této příležitosti sponzorský dar, který byl věnován na odměny pro všechny, kteří se nebáli a skočili do toho po hlavě.

Díky Vám všem, p. uč. Fantová

PRAKTICKÁ VENKOVNÍ HODINA ZDRAVOTNÍ NAUKY TŘÍDY SČ1

DĚTSKÝ DEN PRO UKRAJINU POD PATRONACÍ TŘÍDY SČ3

Dětský den pro ukrajinské děti se konal 21.05.2022 v Horním Jiřetíně. Žákyně třídy SČ3 si připravily den pro děti z Ukrajiny. Na přípravě a organizaci se podílela celá třída, včetně rodičů některých žákyň. Na úvod bylo předáno všem dětem občerstvení v podobě padesáti McDonald menu. Po občerstvení měli všichni možnost si prohlédnout policejní vůz, svézt se v doprovodu na policejní motorce či ve veteránském voze. Psovodi představili cvičení policejních psů a jejich disciplinovanost. Ukrajinské ženy s dětmi nám za uspořádání akce poděkovaly pěveckým a tanečním vystoupením. Na závěr byly připravené pro všechny děti soutěže. Při absolvování soutěží je doprovázel Křemílek s Vochomůrkou a na závěr si všichni odnesli vítězné ceny.

 

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V úterý 30.6.2020 proběhne předání vysvědčení za školní rok 2019/2020. Prosím dodržujte následující časy předání:

8,00 hod.: IT1, VČ1, SČ3

8,20 hod.: SČ1, VČ3

8,40 hod.: IT3, VČ2, IT2

S sebou přineste knížky k odevzdání a podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení ZDE)

OPĚT KŘÍŽKY A KOLEČKA ANEB ŠKOLNÍ KOLO PIŠKVOREK

V pátek 11.10.2019 proběhlo školní kolo ve hře piškvorky. Hra, která nutí k přemýšlení, svedla dohromady celkem 31 žáků naší školy. Soutěžící byli předem rozděleni do dvou skupin. Jednu tvořili žáci, kteří reprezentovali naši školu v piškvorkách v loňském roce. Tato skupina hrála systémem každý s každým a vítězem se stal David Zmatlík (IT4). Celá tato skupina, do které patří kromě vítěze i David Koschull, Vojtěch Matuška, Adam Čapek (IT4) a David Mareček (IT2), tvoří tým pro oblastní kolo.

Druhá skupina hrála vyřazovacím způsobem o postup do druhého reprezentačního týmu a do finále postoupili Jakub Šťastný a Vlastimil Lastovka, oba z IT1. Ve finále byl Jakub tím, kdo nezaváhal a svoje křížky či kolečka umístil do ideálních pozic a stal se vítězem školního kola. Spolu s finalisty se do týmu dostali Martin Čakvári (IT3), Jan Jánský (IT2) a Tomáš Barták (IT4).

Oba týmy se utkají 21.11.2019 v oblastním kole o postup do kola krajského.

PÁTÝ ROČNÍK PROJEKTOVÉHO DNE „PO EVROPĚ S ÚSMĚVEM“

V pondělí 14. října 2019 se na SOŠ InterDACT, s. r. o., konal 5. ročník projektového dne „Po Evropě s úsměvem“. Už od ranních hodin si naši žáci připravovali a vyzdobovali třídy do států EU, tentokrát byly vybrány státy Dánsko, Portugalsko, Itálie, Irsko, Lucembursko, Rakousko, Bulharsko, Německo a Španělsko. Celkem se jubilejního 5. ročníku zúčastnilo více než 120 žáků ze sedmi základních škol Mostecka. Žáci si v jednotlivých státech nejdříve poslechli krátkou prezentaci, zhlédli fotografie, ochutnali tradiční pokrmy či vyzkoušeli sportovní a jiné zvyklosti. Poté soutěžili v nabytých vědomostech vyplněním pracovních listů či křížovek, interaktivně pomocí PC či sportovní aktivitou.

Nejlépe vyzdobenou třídou byla vyhodnocena třída IT1 a jejich Irsko, těsně před Itálií třídy SČ1 a Německem třídy VČ3. I ostatní třídy však měli své kouzlo, ať už výzdobou nebo připraveným soutěžním programem, za což všem patří velká pochvala.

Po více než čtyřech hodinách soutěžení nakonec zvítězil tým „Kulíšci“ ze 14. ZŠ Most, na druhém místě skončil tým „Skelmis“ z 18. ZŠ Most a na třetím místě skončil tým „Imigranti“ z 10. ZŠ Most.

Všem vítězům gratulujeme a všem ostatním účastníkům děkujeme za účast, všichni jste předváděli parádní výkony. Již nyní se těšíme na další ročník této povedené akce.

PROJEKT „SPEAK. WORK. TRAVEL.“ ZAHÁJEN

V neděli v časných ranních hodinách vycestovala skupina 20 účastníků do Londýna na projekt Erasmus+ pod názvem „Speak. Work. Travel.“, kde budou všichni vykonávat odbornou praxi ve firmách v Londýně. 3 účastníci zde zůstanou dokonce 3 měsíce, zbytek 14 dní. Spolupracující firmou v tomto projektu je společnost ADC College, ve které v pondělí všichni účastníci prošli vstupní schůzkou a poté už se vydají do svých prací dle studovaných oborů. Více info o průběhu celého projektu můžete sledovat na našem facebooku či instagramu … ENJOY LONDON!

KRAJSKÁ ODYSEA – BIOLOGIE

Dne 3. 5. 2019 se naši žáci druhého a třetího ročníku zúčastnili soutěže ,,Krajská odysea“ – biologie na  Schole Humanitas v Litvínově.

Průběh soutěže se všem účastníkům velmi líbil, byl různorodý, měl spád, žáci nejenom že soutěžili, ale spoustu vědomostí si i odnesli. Celé klání bylo rozděleno do tří částí. První byla formou testu, poté následovala prezentace, která spočívala ve zpracování lebky zvířete. Poslední znalosti byly zaměřeny na orgány lidského těla, jejich umístění, na záchranu života.

Naši žáci obsadili hezké třetí a čtvrté místo. Komise nejvíce chválila Patrika Slepčíka.

PŘIJATÍ UCHAZEČI DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V odkazu níže najdete přijaté uchazeče do prvních ročníků oborů IT, VČ a SČ včetně pracovní doby pro odevzdání zápisových lístků.

PŘIJATI UCHAZEČI OBORU