Home » Sociální činnost

Kategorie: Sociální činnost

PRVNÍ POMOC V DS HARMONIE

Dne 6.6.2024 vyučovala třída SČ3 první pomoc v DS Harmonie.

SČ3 NA EXKURZI V ÚSTECKÉ MASARYKOVĚ NEMOCNICI

Dne 3.6.2024 třída SČ3 navštívila Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem v rámci spolupráce s koordinátorkou sociálně-zdravotní intervence pro Ústecký kraj Markétou Matušíkovou.

Jako první jsme se vydaly na Zdravotnickou záchranou službu, kde nás z anatomie a pečovatelství prozkoušel záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje pan Prokop Volejník, který nám ukázal vrtulník – “Barču” (Leteckou záchrannou službu), operační středisko neboli Dispečink a následně RLP, RZP a RV neboli výjezdové záchranky.

Následovala hodinová přednáška pod vedením zdravotní sestry Gabriely Klegrové ve vzdělávacím institutu Krajské zdravotní. Přednáška byla o paliativní péči, o tom, co vůbec paliativní péče je a proč je tak důležitá spolupráce mezi zdravotníky a sociálními pracovníky.

Poslední zastávkou byla Kardiochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, kde nám konkrétně o resuscitačním, intermediálním a standardním oddělení přednášela vrchní i staniční sestra Jana Paurová a Klára Sejčová, které nám Kardiochirurgii představily a popsaly těžkou a velice specializovanou péči, která je pacientům na tomto oddělení dávána.

 

ŽÁCI SČ3 A SČ1 ÚČASTNÍKY PROJEKTOVÉHO DNE – VODA

Dne 29.5.2024 se třídy SČ3 a SČ1 podílely na organizaci projektového dne – Voda, na Základní škole speciální a základní škole praktické v Mostě. Každý žák měl jedno stanoviště, na kterém ukazoval pokus s vodou, který si následně žáci vyzkoušeli.

 

ŠKOLNÍ KOLO ANATOMICKÉ OLYMPIÁDY

Dne 19. 4. 2024 se konalo školní kolo ANATOMICKÉ OLYMPIÁDY.  Zúčastnilo se ho 20 žáků prvního, druhého i třetího ročníku oboru SČ, kteří prošli třídním kolem a získali v něm 35 a více bodů.

Na 5. místě se umístila Pavla Kellerová – SČ4, na 4. místě se umístili Michaela Jechová a Daniel Adam Fridrich – SČ2, na 3. místě se umístili Hana Lukšová a Pavel Samšiňák – SČ4, na 2. místě se umístila Klára Martinková – SČ4 a na 1. místě se skoro maximálním počtem bodů ELIŠKA SKLENÁŘOVÁ – SČ3.

Gratulujeme.

PODĚKOVÁNÍ ZA REALIZACI PROJEKTOVÉHO DNE NA ZŠ ZLATNICKÁ

„Rádi bychom poděkovali žákyním a pedagogickému doprovodu za skvělé zajištění projektového dne první pomoci na naší ZŠ Zlatnická.“

Mgr. Andrea Fantová – třídní učitelka 4. A

PROJEKTOVÝ DEN SČ3 – PRVNÍ POMOC NA ZŠ ZLATNICKÁ

Dne 10.4. jsme se zúčastnili projektového dne ZŠ Zlatnická v sociálně vyloučené lokalitě Chánov. Žákyně třídy SČ3 si připravily 3 stanoviště první pomoci, kde žákům vysvětlily a demonstrovaly resuscitaci, krvácení a rány a ochranné pomůcky.

PŘEDNÁŠKY NA TÉMA ZOOTERAPIE A DOBROVOLNICKÝ PROGRAM

Dne 3.4.2024 nám přijely odprezentovat koordinátorky péče o pacienty Krajské Zdravotní, a.s., přednášky na téma Zooterapie a dobrovolnický program ve všech nemocnicích Krajské Zdravotní, a.s.

PŘEDNÁŠKA SANITKA PŘÁNÍ PRO OBORY SOCIÁLNÍ ČINNOSTI

Dne 27.3.2024 k nám do školy zavítala paní Markéta Matušíková, která žákům oboru SČ odpřednášela poslání Sanitky přání a seznámila je s prací nemocničního interventa. Posláním spolku Sanitka přání Česká republika je poskytnout imobilnímu pacientovi v terminálním stadiu nemoci možnost rozloučit se s lidmi nebo místem, které se pro něho stalo kvůli nemoci nedostupné.

SČ2 A SČ3 NA EXKURZI V PETROHRADĚ

Dne 14.3.2024 navštívili třídy SČ3 a SČ2 psychiatrickou léčebnu v Petrohradě. Areálem nás provedl p. Kadlec, vedoucí lékař sociální péče, který nám vysvětlil, jací pacienti či klienti se do léčebny dostanou, co je to Schizofrenie a proč vzniká v souvislosti se závislostí. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o zdravotnictví a sociální péči prostřednictvím zdravotních sester a sociálních pracovnic, které zde pracují. Dále jsme navštívili všechny oddělení psychiatrické péče, terapeutické dílny, chráněné bydlení, sociální rehabilitace a krásný venkovní areál léčebny.

 

PROJEKT SČ4 „ŘEKNI DROGÁM NE“ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

V rámci projektového předmětu si třída SČ4 připravila přednášku na téma „Řekni drogám NE“. Cílem bylo předat informace velkému množství mladistvých, být efektivní a zapůsobit. Maraton přednáškových cyklů odstartovali u nižších ročníků SOŠ InterDACT. Po novém roce navštívili 10. Základní školu v Mostě, 18. Základní školu v Mostě a završení se odehrálo v kinosále na 14. Základní škole v Mostě.  Věková blízkost přednášejících a posluchačů napomohla splnit očekávání, zbořila zábrany v komunikaci a přednáška dle přihlížejících učitelů dopadla vždy na výbornou.

Protidrogová prevence je soustava opatření, která mají za cíl předcházet či zamezit drogovým závislostem. Prevence probíhá i ve škole, zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně-patologických jevů. Cílem primární prevence je tedy předcházet vzniku sociálně – patologických jevů a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, tak aby získané znalosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programů primární prevence, ale i v budoucnu, v běžném životě.