Home » Novinky » PROJEKT SČ4 „ŘEKNI DROGÁM NE“ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT SČ4 „ŘEKNI DROGÁM NE“ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

V rámci projektového předmětu si třída SČ4 připravila přednášku na téma „Řekni drogám NE“. Cílem bylo předat informace velkému množství mladistvých, být efektivní a zapůsobit. Maraton přednáškových cyklů odstartovali u nižších ročníků SOŠ InterDACT. Po novém roce navštívili 10. Základní školu v Mostě, 18. Základní školu v Mostě a završení se odehrálo v kinosále na 14. Základní škole v Mostě.  Věková blízkost přednášejících a posluchačů napomohla splnit očekávání, zbořila zábrany v komunikaci a přednáška dle přihlížejících učitelů dopadla vždy na výbornou.

Protidrogová prevence je soustava opatření, která mají za cíl předcházet či zamezit drogovým závislostem. Prevence probíhá i ve škole, zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně-patologických jevů. Cílem primární prevence je tedy předcházet vzniku sociálně – patologických jevů a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, tak aby získané znalosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programů primární prevence, ale i v budoucnu, v běžném životě.