Home » Novinky » PŘEDNÁŠKA NA TÉMA DEZINFORMACE NA VŠFS V MOSTĚ

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA DEZINFORMACE NA VŠFS V MOSTĚ

Dne 1.2.2024 se konala na VŠFS v Mostě přednáška na téma „Dezinformace“, které se účastnily třídy IT2, IT2A, SČ1 a VČ1.

Na začátku přednášky se žáci dozvěděli o informacích jako takových, o historii vzniku, předávání a šíření informací, různými metodami (knihy, tisk, rozhlas, televize, internet). Následoval blok o různých formách informací, o jejich použití k různým účelům, k různým cílům. Posledním blokem se přednášející zabýval samotnými dezinformacemi, dopady důsledků dezinformací na sociální stabilitu ve společnosti, důležitost ověřování informací z více zdrojů a důležitostí informace třídit, ověřovacími metodami a postupy, které nám případnou dezinformaci odhalí. V průběhu celé přednášky byl prostor na dotazy žáků, kterého někteří žáci využili bezezbytku. Přednášeno bylo formou prezentace, která však byla protkána spousty konkrétních příkladů a možností řešení.

Přednáška byla velice poučná, inspirativní a plodná, v případě prvních ročníků dokonce bezprostředně navazovala na právě probírané učivo.