Home » Uncategorized » Maturitní otázky – Právo

Maturitní otázky – Právo

MATURITNÍ TÉMATA – PRÁVO

pro ústní maturitní zkoušky

školní rok 2015/2016

Studijní obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

 1. Teorie práva
 2. Ústava ČR
 3. Listina základních práv a svobod, ombudsman ČR
 4. Subjekty právního vztahu a jejich zastoupení
 5. Vznik manželství, práva a povinnosti manželů
 6. Zánik manželství
 7. Práva a povinnosti rodičů a dětí
 8. Mediace
 9. Věcné právo
 10. Dědické právo
 11. Závazkové právo
 12. Darování, koupě, směna, výprosa, výpůjčka
 13. Nájem
 14. Vznik pracovního poměru
 15. Skončení pracovního poměru
 16. Instituce EU a rozpočet EU
 17. Vznik a vývoj EU a její právní předpisy
 18. Právní instituce
 19. Korporační právo
 20. Civilní proces
 21. Exekuční a vykonávací řízení
 22. Trestní právo procesní
 23. Trestní právo hmotné
 24. Živnostenské právo
 25. Správní právo