Home » Uncategorized » Maturitní zkoušky – Veřejná správa

Maturitní zkoušky – Veřejná správa

MATURITNÍ TÉMATA – VEŘEJNÁ SPRÁVA

pro ústní maturitní zkoušky

školní rok 2015/2016

Studijní obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

1. Stát

2. Základní vymezení veřejné správy

3. Základy VS

4. Statut pracovníka veřejné správy

5. Správní řád

6. Zákon o obcích, zákon o krajích

7. Orgány územních samosprávných celků

8. Běžný rozpočet obce, majetek obce

9. Vnitřní správa

10. Politika zaměstnanosti

11. Živnostenská správa

12. Správa na úseku tvorby a ochrany životního prostředí (ŽP)

13. Správa sociálního zabezpečení („SZ“)

14. Správa sociálního zabezpečení – důchodové pojištění

15. Správa sociálního zabezpečení – dávky státní sociální podpory

16. Správa na úseku katastru nemovitostí

17. Finanční trh

18. Veřejný rozpočet, státní rozpočet

19. Hospodářská politika státu

20. Daňová soustava

21. Majetková a finanční struktura podniku

22. Dlouhodobý majetek

23. Zásoby

24. Mzdová problematika

25. Účetní závěrka