Home » Důležité informace » ADAPTAČNÍ DEN PRVNÍCH ROČNÍKŮ NA BENEDIKTU

ADAPTAČNÍ DEN PRVNÍCH ROČNÍKŮ NA BENEDIKTU

Dne 5.9. 2023 se všechny 1. ročníky společně sešli na Benediktu v Moste v rámci adaptačního dne. Celý den jsme se věnovali sportovním a seznamovacím aktivitám. Kluci hráli fotbal a holky přehazovanou. Ze všech fotbalových týmů oboru IT 1 vzešel jeden vítězný a stejně tak z přehazované, kde zvítězila třída VČ 1. Vítězové dostali malou odměnu, po které následovalo hromadné focení. Poté měl každý třídní učitel možnost si se svou třídou sednout, popovídat si, seznámit se a předat další cenné rady a informace. Celý den se nesl v příjemném duchu a moc jsme si ho užili. Děkujeme všem.