Home » Sociální činnost (Page 3)

Kategorie: Sociální činnost

SBÍRKA HRAČEK POŘÁDANÁ SČ2

Naše škola se zapojila do charitativní akce. Po oslovení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi „OLIVÍN“ uspořádala sbírku hraček pro sociálně slabé rodiny s dětmi z Obrnic.

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V MOSTĚ

Třídy 1. a 2. ročníků minulý týden (od 1. – 5. října 2018) navštívily Městskou knihovnu v Mostě. Zde žáci získali všeobecné informace o provozu a jednotlivých částech knihovny. S velkým zájmem si prohlédli oddělení beletrie i odborné literatury. Také si vyzkoušeli vyhledávání knih na počítači. 📕📕📕📖📖📖📚📚📚

FINANČNÍ SVOBODA pro třetí ročníky

Středa byla ve znamení projektového dne Finanční svoboda pod patronací České spořitelny. Všichni žáci třetích ročníků absolvovali soutěžní den při hře Finanční svoboda, která byla lektorována a moderována zaměstnancem ČS, a. s. Velmi pěkně si tak všichni „třeťáci“ osvojili své znalosti finanční gramotnosti, kterou probírají téměř celý třetí ročník.

Nejdůležitější na tom je, že vše bylo formou hry, takže o emoce, a napětí nebyla nouze. Hru budeme určitě využívat i dál při výuce finanční problematiky.

Projekt s dětmi ze Sovičky za kulturou

V rámci projektu navštívily žákyně SČ4 s dětmi z nízkoprahového zařízení Planetárium. V první části se žáci prostřednictvím asi 30 minut trvajícího videa seznámily s nejdůležitějšími objekty Sluneční soustavy, tedy s planetou Zemí a jejím průvodcem Měsícem a s naší hvězdou Sluncem.

Druhá část byla pak věnovaná hvězdné obloze. Žáci měly možnost naleznout nejdůležitější souhvězdí, Polárku, planety a další vesmírné objekty tak, jak jsou vidět pouhým okem na našem nebi.

Další akcí v projektu byla návštěva divadla Rozmanitostí.

V představení o Kouzelné hvězdice se děti přesvědčily, že i zvířátkům v lese se mohou splnit ta nejtajnější přání. A nejen o Vánocích. Stačí si umět přát. A to nás všechny naučila Kouzelná Hvězdička.

Dětem se pohádka moc líbila a zážitek byl umocněn možností focení na jevišti.

Poslední kulturní akcí projektu v tomto roce byla návštěva Oblastního muzea v Mostě.

Navštívili jsme jednu z neoblíbenějších expozic, která děti seznamuje s bohatstvím přírody v regionu, kde žijí. Nejzajímavější částí jsou stylizované krajiny s preparovanými zvířaty či jejich modely. Expozice Přírodou severozápadních Čech společně s dalšími dvěma expozicemi, zaměřenými na geologii a mineralogii, umožnila dětem vytvořit si ucelený obrázek o přírodních poměrech na Mostecku a okolí.

Poslanecká sněmovna Praha Listopad

Měsíc, kdy první ročníky naší školy pravidelně každý rok navštěvují Poslaneckou sněmovnu
v Praze. Ani letos tomu nebylo jinak. Žáci měli možnost prohlédnout si nejenom kuloár Poslanecké
sněmovny, ale i další reprezentační místnosti či prostory, kde probíhají jednání a naši zvolení zástupci
schvalují zákony. Dozvěděli se něco málo o historickém vzniku českého Parlamentu, ale i o
současném uspořádání Parlamentu ČR, legislativním procesu a provozním řádu Poslanecké
sněmovny. Žáci byli nadšení a tak se budeme těšit i další exkurze.

Ďáblova bible

V rámci předmětu multikulturní soužití jsme se 4. ročníkem oboru sociální činnost navštívily výstavu v oblastním muzeu v Mostě.

V muzeu jsme se seznámily s Ďáblovou biblí (Codex gigas). Při krátké přednášce jsme se dozvěděly, že záměrem autora bylo shrnout veškeré vědění do jediného díla, vytvořit jakousi „knihovnu v jediné knize“.

Slepecká stezka SČ1

     V rámci předmětu osobnostní výchova absolvovali studenti třídy SČ 1 tzv. slepeckou stezku, procházku po okolí v blízkosti školy s očima zavázanýma šátkem. Měli tak možnost vžít se do role člověka, který nevidí a je v dané chvíli závislý na ostatních, kteří ho vedou. Uvědomit si význam zraku a prožít situaci prostřednictvím ostatních smyslů, především sluchu a hmatu. Dojmy studentů ilustrují následující slova…

 

Strach z neznáma a z okolních vlivů, maximální závislost na druhém člověku…“ Sára

Neznámo, strach.“ Klaudie

Bylo super zjistit na vlastní kůži, jak se cítí slepý člověk.“ Patrik

Botanická zahrada Teplice

Žáci tříd SČ3 a VČ3 navštívili 27.4. 2017 botanickou zahradu v Teplicích. Tato jediná botanická zahrada v Ústeckém kraji byla založena k prvnímu lednu roku 2002.

Ve sbírkách a výstavních sklenících jsme viděli materiál z expedic. Rostliny sbírané v přírodě se nacházejí v expozicích jižní Afriky a Madagaskaru, v tropickém a subtropickém skleníku jsou skupiny organismů sbírané v Nikaragui, Guatemale, Mexiku, Peru, Vietnamu a na Filipínách. Návštěva botanické zahrady byla příjemná chvíle úniku z technického světa do kultivovaného a esteticky hodnotného prostředí.

EXKURZE ČNB A PS

Každý rok pořádáme pro naše žáky několik různých poznávacích exkurzí. Ani letošní školní rok není výjimkou. Ve středu 19.10.2016 měli žáci druhých a třetích ročníků, v rámci výuky ekonomie a veřejné správy, jedinečnou možnost zúčastnit se zajímavé exkurze a  navštívit prostory České národní banky, kde si prohlédli expozici věnovanou historickému vývoji české měny.

Na úvod zhlédli krátké filmy, které poskytly informace o ČNB, o její historii, vývoji, ale i o současném působení na finančním trhu v České republice i v zahraniční.

Žáky zaujal nejenom výklad k ochranným prvkům na bankovkách české měny a možnost jejich falšování, ale také praktická možnost vyzkoušet si váhu zlaté cihly v hodnotě několika milionů.

Znalosti žáků byly obohaceny o další informace z oblasti bankovnictví.

 

Kdo si hraje, nezlobí

…tvrdí jedno přísloví. O jeho pravdivosti nás přesvědčovali Ti, kteří se přihlásili do školního turnaje ve hře PIŠQWORKY.

Celkem 17 piškvorkářů bojovalo o titul mistra piškvorek naší školy. Turnaj se hrál v úterý 11. října 2016 vyřazovacím způsobem a tak pro budoucí finalisty to znamenalo prokázat schopnost udržet pozornost a tvůrčí myšlení celé dvě a půl hodiny, po které turnaj trval.

Do semifinále postoupili a spolu pak svedli boj o postup do finále Daniel Červenka a Alice Šillerová, oba (VČ3) a dvojice Jaroslav Vrabec (IT2) s Jiřím Maršálkem (IT4). Šťastnými finalisty se pak stali Alice Šillerová a Jaroslav Vrabec, který se stal celkovým vítězem. Blahopřejeme.

K semifinalistům se do pětičlenného družstva kvalifikoval ještě Zdeněk Chlouba (IT2) a spolu s ostatními bude naši školu reprezentovat ve středu 2. listopadu 2016 na oblastním turnaji. Držme jim palce.

Soutěž pořádá Student Cyber Games, z. s. ve spolupráci s Masarykovo univerzitou v Brně.