Home » Akce školy » Poslanecká sněmovna Praha Listopad

Poslanecká sněmovna Praha Listopad

Měsíc, kdy první ročníky naší školy pravidelně každý rok navštěvují Poslaneckou sněmovnu
v Praze. Ani letos tomu nebylo jinak. Žáci měli možnost prohlédnout si nejenom kuloár Poslanecké
sněmovny, ale i další reprezentační místnosti či prostory, kde probíhají jednání a naši zvolení zástupci
schvalují zákony. Dozvěděli se něco málo o historickém vzniku českého Parlamentu, ale i o
současném uspořádání Parlamentu ČR, legislativním procesu a provozním řádu Poslanecké
sněmovny. Žáci byli nadšení a tak se budeme těšit i další exkurze.