Home » Uncategorized » headline_sc

headline_sc

Studijní obor připravuje žáky pro práci v sociálních službách, pro vykonávání sociálního šetření, řešení sociálněprávních problémů v zařízeních… Jedná se o zajímavý obor, který umožňuje budoucí uplatnění v širokém spektru státních a sociálních služeb.