Home » Novinky » PROJEKTOVÝ DEN SČ3 – DIVADLO PRO DĚTI

PROJEKTOVÝ DEN SČ3 – DIVADLO PRO DĚTI

Žáci třetího ročníku uspořádali v rámci projektového dne divadlo pro dvě dětské skupiny v Mostě. Uvítání probíhalo seznámením a uvolněním skrze dětské hry. Po nastavení neformálnosti se odehrálo divadelní představení. Divadlo je ojedinělá forma umění, pomocí které lze nenásilně, ale aktivně působit na rozvoj osobnosti, a to i v předškolním období. Díky uměle a lze říci i umělecky vytvořeným situacím, na kterých je divadelní tvorba postavená, můžeme účastníka obohatit a ovlivnit jeho způsob myšlení na celý život. Hlavním přínosem divadla je celková kultivace osobnosti, a to jak po stránce morální, estetické, ale třeba i rozumové, následuje rozvoj fantazie a komunikačních dovedností.

Divadelní hry rozvíjí také naše soustředění a uvolnění, prohlubují a obohacují náš život o pohybové, hudební, pěvecké, výrazové a rytmické dovednosti, které by v běžném životě u lidí, kteří se divadlem neživí, většinou nebyly uplatněny. Neopomenutelná je též stránka tvořivosti. Naše cíle v rámci předmětu organizace volného času byly naplněny. Žáci třetího ročníku i diváci si odnesli přesně to, co jsme očekávali. Snaha a úsilí byla oceněna ohromným nadšením všech zúčastněných.