Home » Novinky » PREVENCE VIRU HIV A NEMOCI AIDS

PREVENCE VIRU HIV A NEMOCI AIDS

Velká část mladých lidí je o viru HIV a nemoci AIDS nedostatečně informována. Naše škola se na tuto problematiku zaměřila a uskutečňuje pro žáky prvních ročníků dvouhodinovou přednášku.

Žáci mohli porovnat své dosavadní znalosti s informacemi, které se dozvěděli na přednášce. Komunikace v průběhu přednášky probíhala oběma směry a umožnila zapojení žáků.

Žáky nejvíce zaujala informace, že existuje preventivní lék (tzv. preventivní profylaxe) pro osoby HIV negativní, stejně tak jako existuje lék aplikovatelný záhy po nakažení (tzv. post-expoziční profylaxe). Další velice zajímavou informací byl fakt, že HIV pozitivní člověk, který se léčí, není pro společnost hrozbou, na rozdíl od HIV pozitivních, kteří o svém zdravotním statutu nevědí, a tudíž se neléčí.

Cílem besedy tak bylo odstranit předsudky spojené s identifikovanými HIV pozitivními a motivovat všechny, kteří neznají svůj zdravotní statut k testování a hlavně prevenci.