Home » Novinky » NÁVŠTĚVA FILMOVÉHO PŘEDSTAVENÍ

NÁVŠTĚVA FILMOVÉHO PŘEDSTAVENÍ

Dne 14. dubna 2023 žáci naší školy zhlédli český film „Slovo“. Pro žáky byl zajímavý v tom, že získali vědomosti o událostech 70.-80. let 20. století a o okupaci našeho státu vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a následky této tragické události.

Poznatky z tohoto filmu by pak mohli zúročit v humanitních předmětech, např. v českém jazyce, dějepisu, základech společenských věd.