Home » Veřejnosprávní činnost (Page 3)

Kategorie: Veřejnosprávní činnost

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PRAHA

Opět po roce žáci prvních ročníků oboru veřejnosprávní činnost navštívili ve středu 17.10.2018 Poslaneckou sněmovnu v Praze. Na úvod žáci shlédli dokumentární film o historickém vývoji vzniku a současném uspořádání Parlamentu ČR i legislativním procesu moci zákonodárné. V průběhu exkurze měli žáci možnost si prohlédnout kuloáry budovy, reprezentační prostory a zasedací sněmovní sály, kde probíhají důležitá jednání. V prostorách Poslanecké sněmovny je v současné době umístěna i výstava ke 100. výročí založení Československa uspořádaná v jednotlivých důležitých historických etapách. Žáci získali základní informace, které mohou využít i při výuce jednotlivých předmětů.

PŘEDNÁŠKA Z EUROPE DIRECT MOST O EU VE VČ3

V rámci přednášky pana Ing. Brůny z EUROPE DIRECT Most nám byla představena jedna z nejdůležitějších institucí Evropské unie, kterou je Evropský parlament, který je součástí tzv. institucionálního trojúhelníku, jehož součástí je dále Evropská komise a Rada. Žáci se dozvěděli informace o volbách do Evropského parlamentu, které nás čekají v květnu 2019. Cílem přednášky bylo vysvětlit význam Evropského parlamentu na běžný život občanů EU. Zpestřením výkladu byly mýty o EU a žáci se tak přesvědčili, jak je důležité pracovat s informacemi a hlavně kde informace získávat.

„MLADÍ DIPLOMATÉ“ NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ

V pondělí dne 8.10.2018 se žáci třetích ročníků naší školy zúčastnili studentského vzdělávací projektu „Mladí diplomaté“ na Krajském úřadě v Ústí nad Labem, kde získali přehled o závažných problematických otázkách projednávaných v současné době v Evropském parlamentu, které se dotýkají budoucího vývoje Evropské unie. Na dané téma hovořila Dita Charanzová, která žáky nejdříve  seznámila se svou prací europoslankyně v Bruselu a poté živě diskutovala s účastníky zasedání o žhavých tématech, která jsou aktuálně řešena na půdě Evropského Parlamentu. I naši žáci se aktivně zapojili do diskuze. Po dnešním setkání si mnozí z přítomných zajisté uvědomili důležitost jednotlivých aktuálních otázek pro budoucí vývoj EU.

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY V MOSTĚ

Třídy 1. a 2. ročníků minulý týden (od 1. – 5. října 2018) navštívily Městskou knihovnu v Mostě. Zde žáci získali všeobecné informace o provozu a jednotlivých částech knihovny. S velkým zájmem si prohlédli oddělení beletrie i odborné literatury. Také si vyzkoušeli vyhledávání knih na počítači. 📕📕📕📖📖📖📚📚📚

EXKURZE PRAHA VÍTKOV

Dne 27. října 2018 se naše škola zúčastnila prohlídky expozice s názvem „Křižovatky české a československé státnosti“ v Památníku na Vítkově v Praze.

Jednalo se o pět důležitých mezníků:

– vznik ČSR v roce 1918
– období Mnichova v roce 1938 a zánik Československa v roce 1939
– obnovení Československa v roce 1945 a komunistický převrat o tři roky později
– vznik československé federace v roce 1968
– pád komunismu v roce 1989

Po krátkém úvodním slovu žákyně utvořily skupiny, vybraly si jeden letopočet a na základě prohlídky si průběžně doplňovaly informace do tzv. pracovních listů. Po splnění skupiny prezentovaly jednotlivé fáze vývoje našeho státu.

Expozice byla pro všechny velmi zajímavá, ke zhlédnutí byly sbírky předmětů, které charakterizují témata a zobrazují některé osobnosti, které se určitým způsobem na vývoji státnosti podílely nebo jí byly postiženy. V souvislosti s tím mohly všechny spatřit např. poslední dopisy Milady Horákové, osobní předměty spjaté s Janem Palachem.

Prohlídka zcela určitě přispěje k doplnění informací a rozšíření učiva týkající se naší novodobé historie.

 

PO EVROPĚ S ÚSMĚVEM – IV. ročník

V pondělí 24. září 2018 se na SOŠ InterDACT, s. r. o., konal 4. ročník projektového dne „Po Evropě s úsměvem“. Už od ranních hodin probíhali v našich třídách rozsáhlé přípravy a tentokrát se třídy zdobily do států Estonsko, Rumunsko, Polsko, Belgie, Řecko, Slovinsko, Lotyšsko a samotné EU. Celkem se 4. ročníku zúčastnilo více než 140 žáků z devíti základních škol Mostecka, což je opět posunutí účastnického rekordu z let předešlých. Žáci si v jednotlivých státech nejdříve poslechli krátkou prezentaci a poté soutěžili v nabytých vědomostech vyplněním pracovních listů, interaktivně pomocí PC či tabletů, křížovkou či sportovní aktivitou.

Nejlépe vyzdobenou třídou byla vyhodnocena třída VČ2 a jejich Rumunsko, těsně před Řeckem s SČ2 a Slovinskem z IT3. Po více než čtyřech hodinách soutěžení nakonec zvítězil tým „Mnohonárodnostní párečci“ z 18. ZŠ Most, na druhém místě skončil tým „Beta“ z 11. ZŠ Most a na třetím místě skončil tým „Mirashok“ opět z 18. ZŠ Most.

Všem vítězům gratulujeme a všem ostatním účastníkům děkujeme za účast, všichni jste předváděli parádní výkony. Již nyní se těšíme na jubilejní 5. ročník této povedené akce. 💯💯💯👍🌐🇪🇺

ADAPŤÁK PRVÁKŮ 2018

Začátek školního roku začíná pro první ročníky tradičním adaptačním pobytem, který se konal v krásném prostředí Doks na nedalekém Poslově mlýně. Během pobytu jsme navštívili Zoo pana Berouska v Doksech, dále skalní útvar Králův stolec, který je spojen podobně jako Máchovo jezero s císařem Karlem IV. Císař po lovu v hlubokých bezdězských hvozdech odpočíval na tomto skalním útvaru a zálibně hledíval na své vodní dílo. Zvládli jsme naučnou stesku SWAMP okolo Máchova jezera a poslední výšlap byl tradičně na hrad Bezděz po krásné Máchově stezce. Pobyt byl završen opékáním buřtů.

Fotogalerie ZDE

VČ1 V BÍLINĚ NA KYSELCE

Závěrečné rozloučení se školním rokem 2017/2018 si žáci prvního ročníku oboru VČ užili v kempu v Bílině na Kyselce. Počasí se vydařilo, sluníčko svítilo a tak jsme si všichni užili koupání v místním bazénu. Využili jsme i možnosti sportovního vyžití a zahráli si spoustu míčových her. Klidnou procházkou jsme si zašli na zmrzlinu a večer završili opékáním buřtů. Všichni jsme si to perfektně užili a budeme se těšit opět za rok.

FINANČNÍ SVOBODA pro třetí ročníky

Středa byla ve znamení projektového dne Finanční svoboda pod patronací České spořitelny. Všichni žáci třetích ročníků absolvovali soutěžní den při hře Finanční svoboda, která byla lektorována a moderována zaměstnancem ČS, a. s. Velmi pěkně si tak všichni „třeťáci“ osvojili své znalosti finanční gramotnosti, kterou probírají téměř celý třetí ročník.

Nejdůležitější na tom je, že vše bylo formou hry, takže o emoce, a napětí nebyla nouze. Hru budeme určitě využívat i dál při výuce finanční problematiky.

Poslanecká sněmovna Praha Listopad

Měsíc, kdy první ročníky naší školy pravidelně každý rok navštěvují Poslaneckou sněmovnu
v Praze. Ani letos tomu nebylo jinak. Žáci měli možnost prohlédnout si nejenom kuloár Poslanecké
sněmovny, ale i další reprezentační místnosti či prostory, kde probíhají jednání a naši zvolení zástupci
schvalují zákony. Dozvěděli se něco málo o historickém vzniku českého Parlamentu, ale i o
současném uspořádání Parlamentu ČR, legislativním procesu a provozním řádu Poslanecké
sněmovny. Žáci byli nadšení a tak se budeme těšit i další exkurze.