Home » Novinky » INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

logoInterdact

Dne 22.4.2016 budou na internetových stránkách školy a na úřední desce školy zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Najdete se podle přiděleného registračního čísla.

Dostavte se od 22. dubna 2016 do 5. května 2016 se zápisovým lístkem.

Časový harmonogram přijímání zápisových lístků:

22.4. 7.30 – 15.00
25.4. 7.30 – 16.00
26.4. 7.30 – 16.00
27.4. 7.30 – 16.00
28.4. 7.30 – 16.00
29.4. 7.30 – 14.00
2.5. 7.30 – 16.00
3.5. 7.30 – 16.00
4.5. 7.30 – 16.00
5.5. 7.30 – 16.00

V Mostě dne 4.4.2016