Home » Stáže a projekty (Page 2)

Kategorie: Stáže a projekty

Projekt „Pomáháme seniorům k aktivnímu životu“

Prvním poprázdninovým představením v rámci projektu Pomáháme seniorům k aktivnímu životu, bylo divadelní zpracování nejčtenější a nejoblíbenější české humoristické knihy Saturnin. Představení nás potěšilo nejen dějem, který byl plný známých písní, ale i vtipných gagů a neuvěřitelných situací.

Projekt „Speak, work and travel“ (Interdact – London 2015)

Žáci InterDACTu podruhé v Londýně
V rámci projektu „SWAT“ (Speak, Work And Travel) vycestovali žáci třetích a čtvrtých ročníků SOŠ InterDACT na 14-ti denní praxi do Londýna. Veškeré prostředky byly hrazeny z programu Erasmus +, jako doprava, ubytování, strava či kapesné pro žáky.
Do Londýna na přelomu listopadu a prosince 2014 vycestovali žáci oboru informační technologie a oboru veřejná správa. Informatici pracovali ve firmách, kde se zabývali hlavně opravou a reinstalací softwaru a hardwaru. Žáci oboru veřejná správa vykonávali činnosti hodné jejich oboru, a to zakládaní dokumentů, evidence, skartace apod. Největším přínosem projektu bylo určitě odbourání jazykové bariéry, se kterou se všichni žáci vypořádali velmi dobře. Dále se museli vypořádat s dlouhodobějším odloučením od rodiny, museli se starat sami o sebe a být samostatní. I to se našim žákům povedlo. Odměnou jim bylo krásně strávených 14 dní v Londýně, který si během volného víkendu všichni stihli prohlédnout a nasáli tak atmosféru opravdového velkoměsta. Na závěr praxe byli všichni žáci odměněni účastnickým certifikátem za příkladné splnění pracovních úkonů ve firmách.
Většina žáků by v Londýně nejraději zůstala déle, ale bohužel všechno jednou končí a my tak pevně věříme, že podobný projekt budeme moci realizovat i v následujících letech.

Leonardo da Vinci 13


termín 13.10.2013 – 27.10.2013
Mobilita žáků k lepšímu uplatnění na trhu práce


Leonardo da Vinci 11


termín 31.10.2010 – 13.11.2010

Zvyšování odborných znalostí a dovedností v rámci evropských dimenzí


 

Leonardo da Vinci 10


termín 9.11.2009 – 27.11.2009
termín 30.11.2009 – 18.12.2009

Žít a pracovat s handicapem


 

CÍL 3

 


termín 9.11.2009 – 27.11.2009
K sousedům za poznáním
termín 30.11.2009 – 18.12.2009
Žít a pracovat s handicapem


Leonardo da Vinci 8

 


termín 12.5.2008 – 30.5.2008

Získávání zkušeností a dovedností v německém systému sociální péče

 


Leonardo da Vinci 7

 


termín 29.10.2007 – 11.11.2007

Mladí lidé a ICT


Interreg III.A

 


termín 20.11.2006 – 24.11.2006

Organizace sociální péče v zemích EU


Leonardo da Vinci 6

 


termín 23.10.2006 – 29.10.2006

Odborný rozvoj vyučujících oborů sociální péče – pečovatelství