Home » Stáže a projekty » Projekt „Speak, work and travel“ (Interdact – London 2015)

Projekt „Speak, work and travel“ (Interdact – London 2015)

Žáci InterDACTu podruhé v Londýně
V rámci projektu „SWAT“ (Speak, Work And Travel) vycestovali žáci třetích a čtvrtých ročníků SOŠ InterDACT na 14-ti denní praxi do Londýna. Veškeré prostředky byly hrazeny z programu Erasmus +, jako doprava, ubytování, strava či kapesné pro žáky.
Do Londýna na přelomu listopadu a prosince 2014 vycestovali žáci oboru informační technologie a oboru veřejná správa. Informatici pracovali ve firmách, kde se zabývali hlavně opravou a reinstalací softwaru a hardwaru. Žáci oboru veřejná správa vykonávali činnosti hodné jejich oboru, a to zakládaní dokumentů, evidence, skartace apod. Největším přínosem projektu bylo určitě odbourání jazykové bariéry, se kterou se všichni žáci vypořádali velmi dobře. Dále se museli vypořádat s dlouhodobějším odloučením od rodiny, museli se starat sami o sebe a být samostatní. I to se našim žákům povedlo. Odměnou jim bylo krásně strávených 14 dní v Londýně, který si během volného víkendu všichni stihli prohlédnout a nasáli tak atmosféru opravdového velkoměsta. Na závěr praxe byli všichni žáci odměněni účastnickým certifikátem za příkladné splnění pracovních úkonů ve firmách.
Většina žáků by v Londýně nejraději zůstala déle, ale bohužel všechno jednou končí a my tak pevně věříme, že podobný projekt budeme moci realizovat i v následujících letech.