Home » Novinky » ŠKOLNÍ KOLO ANGLICKÉ OLYMPIÁDY ZNÁ VÍTĚZE

ŠKOLNÍ KOLO ANGLICKÉ OLYMPIÁDY ZNÁ VÍTĚZE

Na začátku ledna proběhl první ročník školního kola Olympiády v anglickém jazyce, jejímž účelem bylo otestovat znalosti našich žáků a zároveň vybrat zástupce, který by mohl naši školu reprezentovat v okresním kole této soutěže. Školního kola se účastnilo celkem 19 žáků. Z každé třídy byli vybráni 3 žáci. Zkouška se skládala z anglického poslechu, testu ke zjištění gramatiky a porozumění textu, ale také z konverzace na běžná témata každodenního života. Na prvním místě se umístil Michal Brožek z IT2 se ziskem 56 bodů a ztrátou pouze jednoho bodu. Na druhém místě skončila Natálie Tomíčková z VČ2 s 55 body a třetí byl Samuel Hemmerle z IT3 s 53 body. Všichni tři obdrželi diplom a poukázku do OC Central v Mostě. Děkujeme všem soutěžícím za účast na Olympiádě a gratulujeme ke skvělým výsledkům.