Home » Akce školy » Návštěva filmového představení

Návštěva filmového představení

Dne 3. května 2016 se žáci naší školy zúčastnili filmového představení „Mallory“. Tento snímek se řadí mezi tzv. časosběrné dokumenty. Film mapuje 13 let hlavní hrdinky Mallory, která se po těžkých životních peripetiích odhodlaně snaží vrátit do běžného života. Po porodu syna se dokázala vymanit z drogové závislosti a zvládla i období, kdy se ocitla s dítětem na ulici a žila jako bezdomovec. Mallory dnes studuje na střední odborné škole a své uplatnění nakonec nalezla v pomoci těm, jejichž životy zná nejlépe – lidem na okraji společnosti.
Film je tak kromě jiného o naději, že každý má šanci změnit svůj život. Ale také má výchovný charakter, což žáci při diskusi v hodinách českého jazyka i odborných předmětů (zejména v oboru sociální činnosti) ocenili.

malory