Home » Základní informace » základní informace

základní informace

Název: Střední odborná škola InterDACT s r.o.
Sídlo: Pionýrů 2806, 434 01 Most
IČO: 250 24 566
Škola: soukromá, zařazená do sítě škol
Zřizovatel: Mgr. Jana Synková, kpt. Jaroše 56/44, 434 01 Most
Telefonní číslo: +420 604 611 359
Spisová značka: C 12620 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Datum zápisu: 18.srpna 1997
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: Výchova a vzdělávání na SOŠ
Výše ročního školného: 12 000,- Kč
Identifikátor školy: 600 011 127
IZO: 108 007 057
Datum zařazení školy do sítě škol: od 1.9.1996
Poslední aktualizace v síti: od 1.9.2005
Číslo účtu: 3313470277/0100 KB Most
Číslo účtu pro dotace: 78-6966300287/0100 KB Most
Tel., fax +420 476 705 479
E-mail: info@interdact.cz
reditel@interdact.cz
Studijní obory 18-20-M/01 – Informační technologie
ŠVP: Správce informačních systémů
– studium denní, délka studia 4 roky

68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost
ŠVP: Právní specializace
– studium denní, délka studia 4 roky

75-41-M/01 -Sociální činnost
ŠVP: Sociální asistent
– studium denní, délka studia 4 roky

Vedení školy: Mgr. Jana Synková – ředitelka školy, Mgr. Jana Synková – jednatelka školy, Mgr. Olga Kalášková – jednatelka

 

Koncepce školy

Základní koncepce školy vychází z dlouhodobých záměrů, které se postupně konkretizují v plánech školy na jednotlivé školní roky. Hlavními prioritami je postupné zvyšování kapacity školy, rozšiřování studijní nabídky, zkvalitňování materiálně technických i výchovně vzdělávacích podmínek, rozvíjení zahraniční spolupráce, účast na zahraničních projektech a spolupráce s regionálními subjekty.

V současnosti se škola prezentuje na veřejnosti jako moderní soukromá škola s perspektivní studijní nabídkou, příjemným prostředím a korektními vztahy.

Materiálně technické podmínky

Počet zájemců o studium na SOŠ InterDACT každoročně vzrůstá, což je dáno jednak rozšířením původní studijní nabídky o obor Správce informačních systémů a uplatnitelností absolventů sociálního zaměření na trhu práce, jednak přenesením sídla školy do atraktivnější části města Mostu, větší informovaností veřejnosti o škole.

Tato strategie počítá i do budoucna s rozšiřováním nabídky školy mj. i o další formy vzdělávání. Dosud se realizoval záměr rozšíření studijní nabídky o Správce informačních systémů, úspěšná je realizace každoročních mezinárodních projektů v rámci programů Leonardo da Vinci, Interreg a Phare zabezpečujících zahraniční odborné stáže žáků i pedagogů. V několika etapách byly uskutečněny investiční záměry ChemCompaktu do modernizace audiovizuálních a odborných učeben i do pracovního zázemí školy. Škola vybudovala síť celkem 90 PC s permanentním připojením k internetu (včetně tří PC učeben se 75 počítači, tiskárnami, scanerem, projektorem atd.), multifunkční učebnu a učebnu pečovatelství. Informace rodičům žáků poskytuje prostřednictvím internetu. Kromě modernizace vnitřních prostor se podařilo, ve spolupráci s městem Most a za spolufinancování z prostředků EU, zateplit budovu školy, vyměnit stará okna za plastová a dát novou fasádu.

Další aktivity

  • každoroční zahraniční stáže žáků v zahraničí
  • projekt Make a connection připravený žáky pro klienty Ústavu sociální péče v Janově
  • zapojení žáků do projektu Unicef – Adoptuj panenku a zachráníš dítě (výroba panenek)
  • zapojení žáků do Adopce na dálku (sbírkami financují základní vzdělání konkrétní dívce v Indii)
  • dlouhodobá spolupráce s humanitární organizací Adra
  • spolupráce na projektu Šance
  • spolupráce s mnoha organizacemi a zařízeními působícími v sociální oblasti na Mostecku a v přilehlých oblastech