Home » Novinky » VČ1 A VČ2 V PROGRAMU PARLAMENTNÍ SIMULACE

VČ1 A VČ2 V PROGRAMU PARLAMENTNÍ SIMULACE

Žákyně a žáci tříd VČ1 a VČ2 se dne 15. května 2023 zúčastnili programu Parlamentní simulace věnované návrhu zákona, diskuzi nad ním a jeho schvalování.

Žáci byli rozdělení do reálných politických klubů a vyzkoušeli si diskuzi nad návrhem zákona a jeho následné hlasování a schvalování. Žáci pracovali pod dohledem odborné pracovnice Mgr. Elišky Procházkové, která v průběhu jednání vysvětlovala, komentovala a hodnotila jednotlivé kroky účastníků.

Dalším cílem simulace byla možnost procvičení týmové práce, neboť úkolem studentů je připravovat stanoviska a debatovat o návrhu zákona. Vedle toho měli žáci možnost procvičit si veřejnou prezentaci, jelikož součástí simulace je i vystoupení na mikrofon před ostatními účastníky.

Součástí celého programu byla i prohlídka jednacího sálu Poslanecké sněmovny.

Po skončení programu jsme navštívili Pražský hrad, prohlédli si Chrám sv. Víta a prošli se Královskou zahradou.