Home » Novinky » SAFETY ROAD ANEB PREVENCE PRO MLADÉ ŘIDIČE

SAFETY ROAD ANEB PREVENCE PRO MLADÉ ŘIDIČE

Dne 21.9.2023 se žáci druhého a třetího ročníku oboru IT zúčastnili dopravně preventivní akce s názvem „Safety Road aneb prevence pro mladé řidiče“. Celý den byl naplněn pestrým programem. Žáci zhlédli ukázky dopravních nehod doplněné vyprávěním vlastních zážitků příslušníků policie, hasičů i záchranářů. Dále si vyzkoušeli běžné činnosti dne s brýlemi simulující sníženou pozornost a zhoršenou reakční dobu. Záchranáři jim ukázali úrazy způsobené dopravní nehodou, zásady poskytování první pomoci a resuscitace a Policie ČR ukázala všem

techniku, výstroj a výzbroj.