Home » Novinky » POKYNY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – NOVINKY

POKYNY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 – NOVINKY

Dne 1.3.2021 jsme ukončili přijímání přihlášek na naši školu. Děkujeme všem uchazečům o studium na naší škole za důvěru i v této těžké epidemiologické situaci. Pro obor Informační technologie budeme konat školní přijímací zkoušky. Pro obory Veřejnosprávní činnost a Sociální činnost se vzhledem k nižšímu počtu přihlášek školní přijímací zkoušky konat nebudou … obory však otevřeny budou.

Vzhledem k špatné epidemické situaci došlo k posunutí termínů školní přijímací zkoušky. Ředitelka školy stanovuje konkrétní termín školní přijímací zkoušky na 5. května 2021 a to od 8.00 hodin. Náhradní termín školní přijímací zkoušky je dne 6. května 2021 od 8.00 hodin, a to jen ze závažných důvodů a omluvou na termín 5. května 2021.

Školní přijímací zkouška bude probíhat online testem z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Ředitelka školy ukončí hodnocení a zpřístupnění hodnocení nejpozději do 19. května 2021. Po ukončení hodnocení zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí.

 

Veškeré detailní pokyny a info v odkazu níže.

POKYNY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022