Home » Novinky » PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ – 8. 6. 2020

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ – 8. 6. 2020

Informace k přijímacím zkouškám na střední školu. Ministr školství stanovil termín přijímacího řízení na 8.6.2020. Nyní čekáme na CERMAT, který pošle ředitelům školy POZVÁNKY k přijímacímu řízení. Pozvánky upravím a vložím potřebné informace, okamžitě pozvánky pošlu na emaily, které jsme si odsouhlasili na přihláškách. Kdy to bude, zatím nevím, záleží na Cermatu. 8.6.2020 dorazí vaše děti na přijímací zkoušku, organizace zkoušky bude popsána a upřesněna v POZVÁNCE. Po 7 dnech nám pošle CERMAT výsledky přijímacího řízení. My zpracujeme výsledky a kolem 15.6. – 16.6. vám zveřejním výsledky. Do 5 dní od zveřejnění výsledků si vyzvednete Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a ten, kdo má zájem o studium u nás na škole, tak ten odevzdá do 5 dní Zápisový lístek.