Home » Novinky » PREVENCE HIV V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH

PREVENCE HIV V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH

V současné době stále přetrvávají předsudky vůči lidem nakaženým virem HIV a zároveň je velká část zejména mladých lidí o viru HIV a nemoci AIDS nedostatečně informována. Proto proběhla na naší škole přednáška, jež se na tuto problematiku zaměřila.

Přednášky se zúčastnili žáci prvních ročníků. Lektor žákům objasnil odborné pojmy, seznámil je se způsoby přenosu HIV a jak se před HIV chránit. 

Přednáška byla proložena grafy a aktuálními statistikami. Na závěr proběhla otevřená diskuse o HIV/AIDS a životě s HIV. 

Žáky nejvíce zaujala informace, že existuje preventivní lék (tzv. preventivní profylaxe) pro osoby HIV negativní, stejně tak jako existuje lék aplikovatelný záhy po nakažení (tzv. post-expoziční profylaxe). Další velice zajímavou informací byl fakt, že HIV pozitivní člověk, který se léčí, není pro společnost hrozbou, na rozdíl od HIV pozitivních, kteří o svém zdravotním statutu nevědí, a tudíž se neléčí. Cílem besedy tak bylo odstranit předsudky spojené s identifikovanými HIV pozitivními a motivovat všechny, kteří neznají svůj zdravotní statut k testování a hlavně prevenci.