Home » Akce školy » OLYMPIÁDA Z ANGLIČTINY …

OLYMPIÁDA Z ANGLIČTINY …

Jednou ze znalostních soutěží, které se konají na naší škole, je již tradičně olympiáda v anglickém jazyce. Její školní kolo se odehrálo 18. prosince 2018. V písemné části si žáci ověřili své znalosti v  testu zaměřeném na gramatiku, čtení s porozuměním a slovní zásobu. První místo a postup do okresního kola vybojoval Martin Beneš z IT2 a jeho náhradníkem je Petr Hrubý z IT4.