Home » Novinky » NÁVŠTĚVA HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE V NAŠÍ ŠKOLE

NÁVŠTĚVA HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE V NAŠÍ ŠKOLE

V pondělí 5. 12. 2022 se žáci 1. a 4. ročníků oboru VČ v rámci výuky Práva zúčastnili besedy s hejtmanem Ústeckého kraje Ing. Janem Schillerem.

Hejtman velmi zajímavě a profesionálně popsal co spadá do funkce hejtmana a jaká cesta vedla k tomuto postu a rovněž nás seznámil s chodem, rozpočtem a úkoly Krajského úřadu a veřejné správy obecně. Vyprávěl nám také o své v práci v Poslanecké sněmovně. Překvapující bylo objasnění skutečné doby samotného legislativního procesu a postup při podávání návrhu zákona za Krajský úřad. Dalšími tématy byly: Etický kodex pracovníků ve veřejné správě, Zákon o veřejných zakázkách a jeho dopad v praxi.

V rámci diskuze se hejtman vyjadřoval k palčivým problémům: migrace obyvatel, složení obyvatelstva, kriminalita či vize Ústeckého kraje
Myslím, že debata byla pro žáky přínosem. Byl upřímný, profesionální a jeho projev byl na takové úrovni, aby mohl být pro žáky dobrým vzorem představitele veřejné správy.