Home » Novinky » KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PROVOZNÍ DOBA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO 1. ROČNÍKŮ ŠR 2023/2024