Home » Novinky » EXKURZE KNIHOVNA MOST – „JAK SE NAUČIT SE UČIT“

EXKURZE KNIHOVNA MOST – „JAK SE NAUČIT SE UČIT“

První ročníky pod vedením paní učitelky Matějovicové a paní učitelky Vodičkové absolvovaly druhou exkurzi do Městské knihovny v Mostě, kde měli žáci příležitost zúčastnit se přednášky na téma „Jak se naučit se učit“.

V průběhu přednášky jsme se seznámili s různými metodami a technikami učení, které nám mohou v našem vzdělávacím procesu velmi pomoci. V rámci workshopu jsme si také připomněli tvorbu myšlenkových map, které nám umožňují lépe strukturovat a vizualizovat naše učební látky. Jednou z aktivit, které jsme si v rámci exkurze vyzkoušeli, bylo skládání tangramu. Tato stará čínská hra nám přinesla nejen zábavu, ale také rozvíjela naši prostorovou představivost a logické myšlení. Další zajímavou částí exkurze bylo zjišťování, která metoda učení je pro každého z nás nejvhodnější. Přes jednoduchý test jsme získali cenné poznatky o tom, jakým způsobem můžeme nejlépe získávat a ukládat informace. Neméně důležité bylo téma pracovního prostředí. Diskutovali jsme o tom, jak by mělo vypadat ideální prostředí pro studium a jak ho můžeme vytvořit, tak, aby nám maximálně vyhovovalo.

Tuto exkurzi si žáci užili a uvědomili si, jak důležité je mít správné nástroje a strategie pro efektivní učení. Věříme, že nabyté znalosti a dovednosti jim pomohou nejen ve zvládání školních povinností.