Home » Nezařazené » Zaměstnanci

Zaměstnanci

Interní-pedagogičtí pracovníci: Vyučovaný studijní předmět : Email:
Mgr. Jana Bencová
třídní učitelka IT1
Základy společenských věd
Anglický jazyk
Statistika a demografie
jana.bencova@interdact.cz
konzultace: středa od 7.00 – 7.45
Mgr. Jitka Dragounová
výchovná poradkyně
Německý jazyk
Dějepis
Historie české správy
jitka.dragounova@interdact.cz
konzultace: pondělí od 7.00 – 7.45
Martin Charvát Aplikovaná výpočetní technika
Operační systémy
Aplikační software
Počítačové sítě
Multimédia a webové technologie
martin.charvat@interdact.cz
konzultace: čtvrtek od 7.00 do 7.45
Ing. Jana Hulanová
třídní učitelka VČ1
Právo
Seminář z práva
Účetnictví
Písemná a elektronická korespondence
jana.hulanova@interdact.cz
konzultace: středa od 7.00 do 7.45
Mgr.Jana Macho
školní metodik prevence
třídní učitel SČ3/VČ3
Základy společenských věd
Ekologie
Zdravotní tělocvik
Pečovatelství
Chemie
Psychologie
Chemie
Česká republika a Evropské dimenze
Multikulturní soužití
jana.macho@interdact.cz
konzultace: pondělí od 7.00 do 7.45
Mgr.Vladimíra Martiníková
třídní učitelka VČ 2
Anglický jazyk
Technická angličtina
Společenská kultura
vladimira.martinikova@interdact.cz
konzultace: čtvrtek od 7.00 do 7.45
Ing. Jana Milková Matematika
Informační a komunikační technologie
Úvod do výpočetní techniky
jana.milkova@interdact.cz
konzultace: pondělí od 7.00 do 7.45
Bc. Karel Suska
třídní učitel IT 2
Ekonomika
Technika administrativy
Tělesná výchova
karel.suska@interdact.cz
konzultace: pondělí od 7.00 do 7.45
Mgr. Jana Synková
ředitelka školy
Sociální péče
Sociální politika a sociální zabezpečení
Pedagogika
reditel@interdact.cz
konzultace: po domluvě
Ing. Ilona Vébrová
třídní učitelka IT 4/VČ 4
Veřejná správa
Účetnictví
Veřejné finance
Ekonomika a veřejné finance
Právo
ilona.vebrova@interdact.cz
konzultace: pátek od 7.00 do 7.45
Mgr. Ivana Vodičková
třídní učitelka IT 3
Český jazyk a literatura
Literární seminář
ivana.vodickova@interdact.cz
konzultace: pondělí od 7.00 do 7.45
PaedDr. Jan Wild Programování a algoritmizace
Aplikační software
Matematika
jan.wild@interdact.cz
konzultace: středa 7.00 do 7.45
Externí-pedagogičtí pracovníci: Vyučovaný studijní předmět : Email:
Ing. Helena Štolbová Fyzika
Základy elektrotechniky
helena.stolbova@interdact.cz
konzultace: po domluvě
Ing. Tereza Kalášková Organizace volného času
Dramatická výchova
tereza.kalaskova@interdact.cz
konzultace: po domluvě
Interní-nepedagogičtí pracovníci: Email:
Martina Červenková Sekretářka školy info@interdact.cz
Mgr. Olga Kalášková
jednatelka společnosti
olga.kalaskova@interdact.cz