Home » Nezařazené » Maturitní témata

Maturitní témata

 

Výsledkový portál žáka pro zaslání výsledků:

Maturanti se mohou registrovat na výsledkový portál žáka pro zaslání výsledkových dokumentů z MZ 2017

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání pro maturanty připravilo možnost nechat si zaslat některé výsledkové dokumenty e-mailem. Výsledkový portál žáka byl zpřístupněn pro registraci a udělování souhlasu s odesláním dokumentu na adrese:

VZP.CERMAT.CZ

Portál samotný je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. Autentizace probíhá pomocí tzv. Autentizačního kódu VPŽ, který mají maturanti uveden na výpisu z přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2017 Autentizační kód mají maturanti také na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2017

Více zde: Výsledkový portál odkaz