Home » Informační technologie (Page 2)

Kategorie: Informační technologie

IT2 V TECHMÁNII V PLZNI

Dne 23.9.2019 se třída IT2 zúčastnila školního výletu do Techmánie Sciance Center a 3D Planetária v Plzni. Na výlet jsme vyrazili společně se ZŠ Ruská Litvínov.  Žáci si v Techmánii mohli vyzkoušet interaktivní exponáty, které jim dokázaly přiblížit něco z lidských oborů, přírodních jevů a někteří studenti zjistili, že i fyzika může být občas zábava a naopak, že vytvořit film, není tak jednoduché a je to v celku docela pěkný oříšek. Zhodnocení dnešního výletu zní:  “Zase jsme o něco chytřejší”.

PROJEKT „SPEAK. WORK. TRAVEL.“ ZAHÁJEN

V neděli v časných ranních hodinách vycestovala skupina 20 účastníků do Londýna na projekt Erasmus+ pod názvem „Speak. Work. Travel.“, kde budou všichni vykonávat odbornou praxi ve firmách v Londýně. 3 účastníci zde zůstanou dokonce 3 měsíce, zbytek 14 dní. Spolupracující firmou v tomto projektu je společnost ADC College, ve které v pondělí všichni účastníci prošli vstupní schůzkou a poté už se vydají do svých prací dle studovaných oborů. Více info o průběhu celého projektu můžete sledovat na našem facebooku či instagramu … ENJOY LONDON!

EXKURZE V ČNB V PRAZE

Každý rok, již tradičně, žáci druhého a třetího ročníku měli možnost v posledním týdnu školního roku navštívit prostory České národní banky v Praze. V rámci exkurze žáci shlédli dokumentární film o historii peněz a měnového vývoje v českých zemích a druhý animovaný film o „ O penězích a lidech“. V prostorech ČNB si žáci prohlédli zajímavou expozici věnovanou nejen historickému vývoji peněz, ale současným trendům v oblasti bankovnictví.

ANGLICKÉ PŘEDSTAVENÍ „ONE DAY IN LONDON“

V úterý 11.6.2019 strávili žáci SOŠ InterDACT v Londýně. Dostali se tam zprostředkovaně v rámci představení souboru The Easy English Theatre v mostecké Medúze. Sledovali jsme příběh mladého londýnského muže, jeho radosti i starosti v průběhu jednoho dne. Zopakovali jsme si některé již známé anglické fráze a nové se naučili a několik vybraných žáků se dostalo i na jeviště a stali se tak součástí příběhu (viz obrázek). Představení, které se neslo v odlehčeném tónu, mělo u našich žáků úspěch.

KRAJSKÁ ODYSEA V ROBOTICE U NÁS NA ŠKOLE …

V úterý 7.5.2019 se na naší škole konalo okresní kolo Krajské odysey v ROBOTICE. Tohoto kola se účastnil mix základních a středních škol. Žáci nejdříve sestavovali na čas robota, s kterým poté museli splnit úkol v podobě závodu na čas, dále vyplňovali vědomostní test z dříve puštěné prezentace a sestavovali jednoduchý elektrický obvod také na čas. Vítězný tým byl mixem našich žáků Jakuba Koschulla a Jana Morávka z IT3 a mixem žáků ze 4. ZŠ Most. Gratulujeme k postupu do krajského kola. 🔧⚙️👨‍🎓🔝👍💚🥇

KRAJSKÁ ODYSEA – BIOLOGIE

Dne 3. 5. 2019 se naši žáci druhého a třetího ročníku zúčastnili soutěže ,,Krajská odysea“ – biologie na  Schole Humanitas v Litvínově.

Průběh soutěže se všem účastníkům velmi líbil, byl různorodý, měl spád, žáci nejenom že soutěžili, ale spoustu vědomostí si i odnesli. Celé klání bylo rozděleno do tří částí. První byla formou testu, poté následovala prezentace, která spočívala ve zpracování lebky zvířete. Poslední znalosti byly zaměřeny na orgány lidského těla, jejich umístění, na záchranu života.

Naši žáci obsadili hezké třetí a čtvrté místo. Komise nejvíce chválila Patrika Slepčíka.

PŘIJATÍ UCHAZEČI DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V odkazu níže najdete přijaté uchazeče do prvních ročníků oborů IT, VČ a SČ včetně pracovní doby pro odevzdání zápisových lístků.

PŘIJATI UCHAZEČI OBORU

IT1 NA VÝSTAVĚ V ŽATCI

Dne 17.4.2019 naši studenti 1.ročníku navštívili výstavu počítačové techniky v Žatci. Výstava je zaměřena na vývoj PC od 70-90 let minulého století. Studenti zde měli možnost seznámit se s jakými ,,počítači,, pracovali jejich rodiče. Vystavovatel umožnil, nejen nahlédnout do útrob tehdejších počítačů, ale i vyzkoušet si práci s touto technikou minulého století. Studenti mohli posoudit, jakého pokroku dosáhla společnost v této oblasti za tak krátký čas, s čím vším se musela generace před nimi potýkat a o co mají dnešní lidé jednodušší život. Studenti nebyli schopni pochopit, jak s takovými počítači mohli jejich rodiče pracovat.

Vývoj v této oblasti jde ohromným tempem, dříve nás učitele ani nenapadlo, že dnes počítače budou až v takové míře součástí běžného života. Dnes v době chytrých telefonů, 3D tiskáren a dalších vymožeností, si hodně mladých lidí nedokáže běžný život představit. Kdo ví, s čím bude pracovat generace dětí našich studentů …

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ CHARLEYOVA TETA A MACBETH

V měsíci dubnu žáci 1. – 3. ročníků naší školy navštívili dvě divadelní představení.

Dne 10.dubna 2019 zhlédli jednu z nejlepších komedií anglického autora Brandona Thomase CHARLEYOVA TETA. Žáci se po celou dobu představení bavili, zejména při improvizaci herců, kterou náležitě v závěru ocenili potleskem.

Dne 15. dubna žáci viděli tragédii MACBETH od nejvýznamnějšího renesančního anglického autora 16.-17. století Williama Shakespeara.Někdy jsou snahy adaptovat některé klasické divadelní hry do moderních prvků (např. sluneční brýle, kostýmy) a ne vždy se to povede. To je bohužel i případ námi navštíveného představení (je třeba ale podotknout, že některým jednotlivcům se toto podání líbilo. Navzdory tomu, že se jednalo o dílo náročnější, žáci představení sledovali se zájmem a herecké výkony odměnili potleskem.

BRANNÝ DEN NA MATYLDĚ

V pátek 12. 4. 2019 jsme pro naše žáky zorganizovali branný den ve sportovním areálu Matylda. Během trasy kolem vodní plochy plnili žáci teoretické i praktické úkoly. Úkoly byly zaměřeny na ekologii, první pomoc, historii města Mostu a dopravní situace. Dále si vyzkoušeli slepeckou procházku, házeli šiškami na cíl a po vyluštění šifry se dozvěděli zajímavý citát. I když nám počasí moc nepřálo, tak jsme se sešli ve velkém počtu. Vítězem se stalo družstvo z VČ 2  – Jakub Hron, Sára Bláhová, Martin Bidlo a Michaela Pechová. Blahopřejeme!!!

Děkujeme všem za účast a těšíme se v příštím roce na viděnou