Home » Akce školy » Vánoční sbírka

Vánoční sbírka

Naše škola se již tradičně zapojila do Vánoční sbírky 2014 ve spolupráci s Diakonií ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě. Jednalo o se o sbírku trvanlivých potravin. Věcná pomoc je určena pro osoby v sociální a finanční tísni a ohrožené sociálním vyloučením.