Home » Akce školy » Vánoční sbírka 2015

Vánoční sbírka 2015

Naše škola se již tradičně zapojila do Vánoční sbírky 2015 ve spolupráci s Diakonií ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě. Jednalo o se o sbírku trvanlivých potravin. Věcná pomoc je určena pro osoby v sociální a finanční tísni a ohrožené sociálním vyloučením.