Home » Akce školy » První pomoc

První pomoc

Dne 26.6. 2015 první ročníky prošly malým kursem první pomoci. Po teoretické části ( video ukázky byly kombinované s mluveným slovem) si žáci vyzkoušeli  i praktický nácvik dovedností.

Na závěr se vedl se žáky rozhovor na určitá úskalí týkající se letních prázdnin.