Home » Akce školy » Poraď radním – završení projektu

Poraď radním – završení projektu

Ve středu 20. dubna nastal dlouho očekávaný den, kdy došlo k završení celého debatního projektu „PORAĎ RADNÍM“, který je organizován ve spolupráci a díky podpoře programu Evropské unie ERASMUS. Setkání, jehož se zúčastnili žáci třetího ročníku naší školy oboru veřejnosprávní činnost spolu se zástupci místních politiků – náměstkem primátora panem Ing. Markem Hrvolem a radním panem Ing. Ondřejem Málkem za přítomnosti právníka, proběhlo v zasedací místnosti Magistrátu města Mostu. Žáci vystupující s rozporuplnými pocity a jistými obavami měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet debatu na zajímavé téma týkající se Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015 – vyhláška, která omezuje problémové venkovní posedávání a pikniky ve vymezených lokalitách města Mostu. Naši žáci debatující za opozici obhajovali svými argumenty zachování OZV a snažili se vhodně reagovat na stanoviska koalice. Na závěr proběhla neformální diskuze s politiky, kteří ocenili nejenom účast žáků na daném projektu, ale i jejich přínosné podněty.