Home » Akce školy » Olympiáda v českém jazyce.

Olympiáda v českém jazyce.

Dne 14. prosince na naší škole proběhla soutěž – Olympiáda v českém jazyce.

Olympiáda v českém jazyce se skládala ze dvou částí: mluvnické (tvarosloví a skladba) a slohové (Nejzajímavější zvíře na světě je…)části.

Mluvnická část byla pro žáky náročnější, ale i přesto byla vidět z jejich strany snaha dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Po vyhodnocení si žáci mohli porovnat úroveň svého jazykového a slohového projevu, a tím se i motivovat k postupnému jazykovému zdokonalování.

 

Celkové vyhodnocení

  1. Kročková Eliška VČ1
  2. Kaščáková Kateřina VČ1
  3. Fryčová Štěpánka VČ2
  4. Drahozalová Barbora VČ3
  5. Pernerová Kateřina VČ3
  6. Dolejší Anna VČ2
  7. Urbanová Štěpánka SČ2
  8. František Smeták IT2