Home » Akce školy » Návštěva Městské knihovny v Mostě

Návštěva Městské knihovny v Mostě

Poslední týden v září navštívili žáci naší školy mosteckou knihovnu. Po úvodním přivítání si žáci odložili do uzamykatelných skříněk své osobní věci (což je pro všechny návštěvníky knihovny velkou výhodou). Pak se jich ujaly paní knihovnice, které je podrobně seznámily s provozem administrativního úseku a službami, jež knihovna poskytuje, např. čítárnu, meziknihovní výpůjční službu, internet pro čtenáře zdarma, kopírování, laminování a tematické výstavy.
Dále se dozvěděli zajímavé informace o práci v Oddělení doplňování a zpracování fondu. Následně je provedly jednotlivými úseky jako je Oddělení pro děti a mládež, Oddělení naučné literatury, Oddělení regionálních funkcí.
V Oddělení naučné literatury si žáci vyzkoušeli vyhledávání titulů na PC a pak je také fyzicky najít, což pro některé byl problém, ale nakonec za pomoci paní knihovnice „zvítězili“.
Na závěr exkurze žáci byli pozváni na Expozici starého Mostu. Zde zhlédli mobilní maketu gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie připomínající jeho unikátní přesun v r. 1975 a nově zrestaurované torzo původní bronzové sochy T. G. Masaryka.
Také se byli podívat na „novinku“ knihovny, a tím je velká voliéra s papoušky.
Všichni odcházeli velmi nadšeni. Někteří i s tím, že se určitě do knihovny vrátí a stanou se jejími pravidelnými členy.
Tím také patří velké poděkování paním knihovnicím, které se žákům maximálně věnovaly.