Home » Akce školy » Česká televize na naší škole

Česká televize na naší škole

V úterý dne 24.2. 2015 přijel k nám do školy štáb České televize, který natáčí pro magazín Klíč, vysílaný na programu ČT2, pořad o alternativní komunikaci s handicapovanými lidmi.
Byla to pro nás příležitost setkat se s naším bývalým žákem Michalem Plichtou, který úspěšně absolvoval před 7 lety, a jemuž je část tohoto pořadu věnována.
Natáčení probíhalo v kanceláři ředitelky školy, v prostorách hlavní chodby i v bývalé Michalově třídě. Vzpomínali jsme na jeho někdejší spolužáky, na maturitní ples i slavnostní předávání maturitních vysvědčení.
Paní redaktorka se zajímala především o způsob komunikace vyučujících a bývalých spolužáků s Michalem, který se vyjadřuje prostřednictvím pohybu očí a komunikační knihy. Hovořili jsme i o možnostech a náročnosti testování Michalových znalostí a o bezproblémovém přijetí třídním kolektivem.
Příjemným překvapením pro nás byla neustálá Michalova snaha o rozšiřování svých znalostí, které během studia na naší škole získal.